KadıköyŞifa TwitterKadıköyŞifa FacebookSanal Tur4442574KadıköyŞifa Fizik Tedavi LaboratuvarlarıKadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi
Op. Dr. Tanju Demirören
Kişisel Bilgiler
E-Posta Adresi: tanju.demiroren@kadikoysifa.com.tr
Tel No: 444 2 574
Yabancı Dil: İngilizce


Alan:
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Eğitim Bilgileri:
1989 - 1994 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum İhtisası
1989 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Mesleki Kariyer:
2000 KadıköyŞifa Kadıköy Hastanesi
1998 - 2000 Zeynep Kamil Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum
1996 - 1998 Tosya Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum
Mesleki Üyelikler:
Türk Tabipler Birliği İstanbul Tabip Odası
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İstanbul Şubesi
International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG)
Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği
Katıldığı Kurs ve Seminerler:
- 8 Kasım 2003: Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Yeterlilik Sertifikası
- Mayıs 2004: 11-14 Hafta Ultrasonu Yeterlilik Setifikası 
- 13-15 Mayıs 2004: Konjenital Kalp Hastalıkları Efektif Taraması, Katılım Sertifikası
- 5 Kasım 2005: Fetal Kardiyoloji Teorik Kursu Yeterlilik Sertifikası
- 6 Kasım 2005: 11-14 Hafta ve 18-23 Hafta Ultrasonu, Gebelikte Servikal Değerlendirme, Uterin ve Fetal Dopller, Fetal Tedavi Teorik Kursu Yeterlilik Sertifikası
- 18 Mayıs 2008: Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Kadın Hastalıkları ve Doğum Yeterlilik Sertifikası
- 10-13 Eylül 2008: Fetal Kardiyoloji Kursu
- 29 Ekim-02 Kasım 2008: Fetal Merkezi Sinir Sistemi Kursu Sertifikası
Yayınları:
- İki ağır Eritroblastosis fetalis olgusunda intravasküler transfüzyon ile tedavi.
- 152 olguda perkütan fetal kan örneklemeleri sonuçları.
- Rh izoimmünizasyonunda fetal intravasküler tedavi.
- Gebelikte enfeksiyonlar (Toksoplazmozis, Kızamıkçık, Sitomegalovirüs, Herpes simpleks, Viral hepatitler, Suçiçeği ve AIDS)
- Sezaryan skar gebeliği olgusunun sistemik methotrexate ile başarılı tedavisi.