Op. Dr. Süheyla Bozkıran
Kişisel Bilgiler
E-Posta Adresi: suheyla.bozkiran@kadikoysifa.com.tr
Tel No: 444 2 574
Yabancı Dil: İngilizce


Alan:
Meme Hastalıkları ve Cerrahisi, Genel Cerrahi
Eğitim Bilgileri:
1998 - 2003 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı (Uzmanlık)
1991 - 1997 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Üniversite)
1984 - 1991 Edirne Anadolu Lisesi (Lise)
Mesleki Kariyer:
2016 KadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi
2014 - 2016 Koç Üniversitesi Hastanesi, Genel Cerrahi Uzmanı
2010 - 2014 Amerikan Hastanesi, Genel Cerrahi Uzmanı
2009 - 2010 Acıbadem Maslak Hastanesi, Genel Cerrahi Uzmanı
2004 - 2009 International Hospital, Genel Cerrahi Uzmanı
Mesleki Üyelikler:
Türk Tabibler Birliği
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği
Katıldığı Kurs ve Seminerler:
28 - 31 Ekim 2009 Laparoskopik Hiatus Cerrahisi Kursu (9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi)
28 - 31 Ekim 2009 Laparoskopik Kasık ve Karın Duvarı Fıtık Cerrahisi Kursu (9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi)
26 - 27 Ekim 2007 Cerrahi Gastroenteroloji (12. Uzmanlık sonrası Eğitim Kursu)
10 - 11 Kasım 2006 Cerrahi Gastroenteroloji (11. Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu)
30 Eylül - 1 Ekim 2005 Cerrahi Gastroenteroloji (10. Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu)
8 - 9 Ekim 2004 Kolon, Rektum ve Anüs Hastalıkları 2004 (9. Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu)
19 - 20 Ekim 2001 Üst Gastrointestinal Sistem Hastalıkları (6. Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu)
20 - 21 Ekim 2000 Kolon ve Rektum Hastalıkları (5. Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu)
14 - 15 Nisan 2000 Hidatik Hastalık ve Selim Karaciğer Tümörleri (3. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu)
23 - 24 Ekim 1998 Selim Kolon, Rektum ve Anüs Hastalıkları (3. Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu)
Yayınları:
Yabancı Dilde Makaleler
- The effect of concomitant vascular disruption in patients with iatrogenic biliary injuries; Orhan Bilge, Süheyla Bozkıran, İlgin Özden, Yaman Tekant, Koray Acarlı, Aydın Alper, Ali Emre, Orhan Arıogul. Langenbeck's Arch Surg. 2003 sep: 288 (4) : 265-9
- Carotid endarterectomies with PTFE angioplasty; Kurtoglu M, Aksoy M, Bozkiran S. International Journal of Angioplasty 11:1-3 (2002)
Yabancı Dilde Bildiriler
- Yanar H, Unal ES, Ertekin C, Güloglu R, Taviloglu K, Bozkiran S. Laparoscopic evaluation of abdomen after penetrating stab wound in patient with selective management protocol. The 3 rd Congress of Mediterranean and Middle Eastern Endoscopic Surgery October 22-25, 2003 Istanbul, Turkey
- Bilge O, Bozkıran S, Özden İ, Tekant Y, Acarlı K, Alper A, Emre A, Arıoğul O. The effect of concomitant vascular disruption in patients with iatrogenic biliary injuries. 5th European Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association, İstanbul,s.42, 2003.
Türkçe Bildiriler
- Şahin A, Kalaycı M, Akman H, Bozkıran S, Buğra D, Tezelman S, Akyüz A, Özgür M, Kuzucu K. Akut apandisit tanısında kontrastsız bilgisayarlı tomografinin rolü. 5. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi Bildiri Özeti Kitabı. Kasım 2005;115, Antalya
- Görkem Özgen, Süheyla Bozkıran, Emel Güler, Mustafa Emirleroğlu, Burak Uğraş, Ali Akyüz, Sümer Yamaner, Dursun Buğra. Açık ve laparoskopik kolorektal rezeksiyonların erken dönem sonuçları. 9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi; 28-31 Ekim 2009, Antalya
- Şenol Carıllı, Süheyla Bozkıran, Aydın Alper, Ali Emre. Sezeryan ile eş zamanlı fıtık onarımları. 3. Ulusal Fıtık Kongresi; 12-15 Ekim 2011, Antalya