KadıköyŞifa TwitterKadıköyŞifa FacebookSanal Tur4442574KadıköyŞifa Fizik Tedavi LaboratuvarlarıKadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi
Dt. Melis Bal
Kişisel Bilgiler
E-Posta Adresi: melis.bal@kadikoysifa.com.tr
Tel No: 444 2 574
Yabancı Dil: İngilizce


Alan:
Ağız-Diş Sağlığı ve Hastalıkları
Eğitim Bilgileri:
2009 - 2015 Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı (Doktora)
2003 - 2009 Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (Lisans)
1996 - 2003 Üsküdar Anadolu Lisesi
Mesleki Kariyer:
Dentis Dr. Galip Gürel
Mesleki Üyelikler:
İstanbul Dişhekimleri Odası
Türk Periodontoloji Derneği
Avrupa Periodontoloji Derneği
Mesleki İlgi Alanları:
Kronik ve Agresif Periodontitis
Dişeti Çekilmeleri
Mukogingival ve Plastik Periodontal Cerrahi
Rejeneratifperiodontal Tedaviler
Protetik Tedavi Öncesi Periodontal Tedavi
Pembe Estetik
Ağız Sağlığında Periodontolojinin Rolü
Katıldığı Kurs ve Seminerler:
2014 Türk Periodontoloji Derneği, 44. Bilimsel Kongresi, İstanbul
2013 Türk Periodontoloji Derneği, 43. Bilimsel Kongresi, İzmir
2012 Türk Periodontoloji Derneği, 42. Bilimsel Kongresi, Ankara
2012 17th Congress of the Balkan Stomatology Society
2011 Türk Periodontoloji Derneği, 41. Bilimsel Kongresi, İstanbul
2010 IADR 88th General Session Barcelona
2010 Türk Periodontoloji Derneği, 20. Bilimsel Kongresi, Diyarbakır
2010 Türk Periodontoloji Derneği, 40. Bilimsel Kongresi, İzmir
2009 Türk Periodontoloji Derneği, 39. Bilimsel Kongresi, Ankara
2009 14. Uluslararası Estetik Dişhekimliği Kongresi
2009 Türk Dişhekimleri Birliği 16. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi
2008 13. Uluslararası Estetik Dişhekimliği Kongresi
2008 Türk Dişhekimleri Birliği 100. Yıl Kongresi
2008 Türk Periodontoloji Derneği, 38. Bilimsel Kongresi, İstanbul
2008 6. Uluslararası Quintessence Symposium
2008 12. Uluslararası Estetik Dişhekimliği Kongresi
2007 11. Uluslararası Estetik Dişhekimliği Kongresi
2006 10. Uluslararası Estetik Dişhekimliği Kongresi
2003 7. Uluslararası Estetik Dişhekimliği Kongresi
Yayınları:
- Melis Akbayar, Leyla Kuru, Ağız solunumuna bağlı dişeti büyümesinin Nd:YAG lazer ile tedavisi: bir olgu sunumu, Türk Periodontoloji Derneği 41. Bilimsel Kongresi, 2011, İstanbul
- Kemal Naci Köse, Melis Akbayar, Kadir Beycan, Coşkun Yıldız, Ahu Acar, Yasemin Kulak Özkan, Bahar Kuru; Dişeti kenarı apikalinden kırılmış bir santral dişin multidisipliner tedavisinde ortodontikekstrüzyonun kullanılması, Türk Periodontoloji Derneği 42. Bilimsel Kongresi, 2012, Ankara
- Melis Bal, Selin Yıldırım, Coşkun Yıldız, Dilek Erbay Türkaydın, Yasemin Kulak Özkan, Başak Doğan; Spor travmasına bağlı anterior kuron kırığının multidisipliner yaklaşımla tedavisi: bir olgu sunumu, Türk Periodontoloji Derneği 43. Bilimsel Kongresi, 2013, İzmir
- Kemal Naci Köse, Melis Bal, Erkut Kahramanoğlu, Bahar Kuru, Yasemin Kulak Özkan, Leyla Kuru; erken osseoentegrasyon döneminde implantstabilitesinin rezonans frekans analizi ile değerlendirilmesi, Türk Periodontoloji Derneği 44. Bilimsel Kongresi, 2014, İstanbul
- Melis Bal, Kemal Naci Köse, Erkut Kahramanoğlu, Tanju Kadir, Bahar Kuru, Yasemin Kulak Özkan, Leyla Kuru; Periodontitis geçmişi olan bireylerde boyun bölgesi pürüzsüz implantların komşu doğal dişlerle klinik ve mikrobiyolojik olarak karşılaştırılması: pilot çalışma, Türk Periodontoloji Derneği 44. Bilimsel Kongresi, 2014, İstanbul
- Melis Akbayar, Selin Yıldırım, Bahar Kuru; Periodontal treatment of pregnancypatient: acasereport, 17th congres of the Balkan Stomatological Society 2012, Tirana, Albania
- Atacan Yavuz, Kemal Naci Köse, Melis Akbayar, Rıfat Gözneli, Bahar Kuru; Accordiontechnique in gingivalgrafting before implant placement in several yatrophicmandible, 17th congres of the Balkan Stomatological Society 2012, Tirana, Albania
- Ahu Acar, Kadir Beycan, Melis Akbayar, Kemal Naci Köse, Coşkun Yıldız, Bahar Kuru, Yasemin Kulak Özkan; the multi disciplinary treatment of subgin givally fractured centralinci sortooth, 101st FDI Annual World Dental Congress 2013, İstanbul
- K. N. Köse, M. Bal, E. Kahramanoğlu, T. Kadir, B. E. Kuru, Y. K. Özkan, L. Kuru; Klinikal and mikrobiological findings of polished collar implant and natural teeth in patient wihchronic periodontitis history, EuroPerio 8 2015, London UK