KadıköyŞifa TwitterKadıköyŞifa FacebookSanal Tur4442574KadıköyŞifa Fizik Tedavi LaboratuvarlarıKadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi
Uzm. Dr. Canan Kocaman Yıldırım
Kişisel Bilgiler
E-Posta Adresi: canan.kocaman@kadikoysifa.com.tr
Tel No: 444 2 574
Yabancı Dil: İngilizce


Alan:
Çocuk Nörolojisi
Eğitim Bilgileri:
2007 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nörolojisi - Yan Dal Uzmanlık Eğitimi
2002 S.B Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - Doktora
1997 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp - Lisans ve Yüksek Lisans
Mesleki Kariyer:
2011 KadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi
2010 Ümraniye Özel Erdem Hastanesi
2010 Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2008 - 2010 Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Nörolojisi Ünitesi - Mecburi Hizmet
2004 - 2007 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nörolojisi - Yandal Uzmanlık
Mesleki Üyelikler:
Türk Çocuk Nörolojisi Derneği
İstanbul Tabip Odası
Mesleki Ödüller / Başarılar:
Uzmanlık Tezi: Yenidoğan Sepsisi Erken Tanısında Prokalsitonin. 24. Pediatri Günleri, İstanbul, 2002 Poster yarışması ikincilik ödülü.
Katıldığı Kurs ve Seminerler:
15.05.2010 Yenidoğan Nörolojisi Kursu (pediatrist ve pratisyen hekimlere) - Diyarbakır
12.12.2009 Çocuklarda Nöromusküler Hastalıklara Yaklaşım ve Tedaviler Kursu (pediatrist ve pratisyen hekimlere) - Diyarbakır
Yayınları:
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1. Şiraneci R, Hatipoğlu N, Hatipoğlu H, Dündar K, Baygın L, Yıldız C, Türel Ö. Acute arterial thrombotic purpura complicating varicella and the role of hyperbaric oxygen as an adjunctive therapy.The Turkish Journal of Pediatrics, 46, 256-8 (2004)
2. Yılmaz Y, Özdemir N, Ekinci G, Baykal T, Kocaman C. Corticospinal Tract Involvement in a patient with 3-HMG Coenzyme A lyase Deficiency. Pediatric Neurology 35,139-141 (2006)
3. Yılmaz Y, Kocaman C, Karabagli H, Ozek M. Is the brain biopsy obligatory or not for the diagnosis of Schilder’s disease? Review of the literature. Childs Nervous System 24(1):3-6 (2008)
4. Kocaman C, Yılmaz Y. Etiological analysıs of presumed perinatal stroke. Brain & Development (accepted date May 2011)
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:
1. Önal Z, Önal H, Yıldız E, Kocaman Yıldız C, Şiraneci R. Prokalsitonin.Sendrom, 12:81-90 (2002)
2. Yıldız C, Yıldız H, Kavuncuoğlu S, Şiraneci R.Yenidoğan Sepsisi Erken Tanısında Prokalsitonin. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 46:90-97 (2003)
3. Kerimoğlu G, Kavuncuoğlu S, Arslan G, Kocaman C, Yıldız H, Aksüyek E, Kaya A. Prematüre Bebeklerin Uzun Dönemdeki Nöromotor Gelişimleri. SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi 14(1) :33-39 (2004)
4. Hatipoğlu H, Hatipoğlu N, Pinçe O, Yıldız C, Yıldız H, Şiraneci R, Aldemir H, Kıyak A. Familial Hipofosfatemik Raşitizm: Olgu Sunumu. Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi, 10(1):51-53 (2004)
5. Kocaman C, Yeşinel SY, Yeşinel S, Aksüyek E, Arslan G. Guillain Barre Sendroml Çocukların Klinik ve Elektrofizyolojik Özellikleri. SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi 15(2): 91-97 (2005)
6. Kocaman C, Yeşinel SY, Yeşinel S, Aksüyek E, Arslan G. Çocukluk Çağı Başlangıçlı Bir Multipl Skleroz Olgusu. Jinekoloji Obsetrik Pediatri Dergisi 11(2):81-84, (2005)
7. Yolcu ÖÜ, Kocaman C, Arslan G, Aksüyek E. Topiramat´ın Üriner Sistem Taşları ile İlişkisi. Sendrom 17(11):70-75, (2005)
8. Yılmaz Y, Kocaman C, Özdemir N. Carbamazepine in the treatment of the chorea and overview of the literature. Marmara Medical Journal 19 (1),27-29 (2006)
9. Özdemir N, Kocaman C, Baykal T, Berber M, Yılmaz Y. Nöbet ve/veya Akut Ensefalopati ile Başvuran Hastalarda Nörometabolik Hastalıklar: Üç Vaka Sunumu. Çapa Çocuk Dergisi 6(4):278-281 (2006)
10. Kocaman C, Işık O, Arslan G, Aksüyek E, Şiraneci R .‘Ischemic stroke associated with the use of short term oral methylphenidate’ Gülhane Tıp Dergisi 48:169-171 (2006)
11. Kocaman C, Yolcu ÜÖ, Arslan G, Aksüyek E, Adal E. Akut Dissemine Ensefalomiyelit Olgu sunumu. Göztepe Tıp Dergisi, 21(2):99-101 (2006)
12. Köroğlu S, Arslan G, Aksüyek E, Kocaman C, Adal E. Çocuklarda antiepileptik ilaçların serum lipid profiline etkisi. Jinekolojik Obstetrik Pediatri Dergisi (JOP) 12(3): 114-119 (2006)
13. Kocaman C, Yılmaz Y, Akman İ, Canpolat C. Çocuklarda inme etyolojisinde doğal inhibitör eksikliği:üç olgu sunumu. Türk Pediatri Arşivi 42(4):165-169 (2007)