KadıköyŞifa TwitterKadıköyŞifa FacebookSanal Tur4442574KadıköyŞifa Fizik Tedavi LaboratuvarlarıKadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi
Op. Dr. Birgül Karakoç
Kişisel Bilgiler
E-Posta Adresi: birgul.karakoc@kadikoysifa.com.tr
Tel No: 444 2 574
Yabancı Dil: İngilizce
Fransızca

Alan:
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Eğitim Bilgileri:
2011 Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitim Sertifikası (Tüp Bebek) - İstanbul
1995 - 1999 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD (Uzmanlık Eğitimi)
1987 - 1994 Marmara Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi (İstanbul – Türkiye)
Diploma ve Sertifikalar
2011 Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitim Sertifikası (Tüp Bebek) / İstanbul - Türkiye
2010 da Vinci Cerrahi Sistemi Konsol Cerrahi Sertifikası / Strasbourg - Fransa
2010 CPR Eğitim Sertifikası / İstanbul - Türkiye
2010 Pelvik Organ Prolapsus Tedavisinde Cerrahi Kit (Prolift+M) Kullanımı Sertifikası / İstanbul - Türkiye
2010 Jinekolojik Endoskopi Eğitim Programı / Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD
2010 11-13 hafta Gebelik Ultrasonografisi Yeterlilik Sertifikası / The Fetal Medicine Foundation – Londra
2010 Hastane Yöneticiliği Yüksek Lisansı Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü / İstanbul - Türkiye
2009 Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Kolposkopi Yeterlilik Sertifikası / İstanbul
2008 Kadın Hastalıkları ve Doğum Yeterlilik Sertifikası / Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
2005 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans / Anadolu Üniversitesi
2005 İntrauterin İnseminasyon Sertifikası / Türk - Alman Jinekoloji Derneği
2005 Erken Gebelik Ultrasonografi Sertifikası (11-14 hafta tarama) / Fetal Tıp Derneği - İstanbul
2005 Operatif Jinekolojik Endoskopi Avrupa Üniversite Diploması / Clermont-Ferrand Üniversitesi Clermont - Ferrand - Fransa
1999 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı / Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
1994 Tıp Doktoru (Diploma Numarası: 94 MS 009) / T.C Sağlık Bakanlığı
Mesleki Kariyer:
2010 KadıköyŞifa Kadıköy Hastanesi
2007 - 2010 Kadıköy Florance Nightingale Hastanesi (Kadın-Doğum Uzmanı)
2006 - 2007 Anadolu Sağlık Merkezi - Johns Hopkins (Kadın-Doğum Uzmanı)
2000 - 2006 Acıbadem Sağlık Grubu - Kadıköy Hastanesi (Kadın-Doğum Uzmanı)
1999 - 2000 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD (Öğretim Görevlisi)
Mesleki Üyelikler:
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İstanbul Şubesi
Türk Perinatoloji Derneği
Fetal Tıp Derneği
Türk Jinekolojik Endoskopi Derneği
Türk Tabipler Birliği İstanbul Tabip Odası
Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği
Üreme Tıbbı Derneği
TSRM
Katıldığı Kurs ve Seminerler:
- 12. Jinekolojik Onkoloji Kongresi (Antalya - 2010)
- 4. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi (Antalya - 2010)
- Ege Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri – 4 (İzmir - 2010)
- II. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi (Antalya - 2009)
- 3. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi (Antalya - 2008)
- Ovülasyon İndüksiyonu ve YÜT İçin Kontrollü Ovaryen Hiperstimülasyon Kursu (Antalya - 2008)
- XXI European Congress of Perinatal Medicine (İstanbul - 2008)
- 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Antalya - 2008)
- Temel Obstetrik Doppler Kursu (Antalya - 2008)
- 11-14 Hafta Ultrasonografi Kursu (Antalya - 2008)
- The 6th Annual Congress of the Mediterranean Society For Reproductive Medicine (MSRM) (Antalya - 2007)
- Serono Symposia International. Recent advances in ART (Antalya - 2007)
- Cinsellik ve Cinsel Tedaviler IV. Ulusal Kongresi. (İstanbul - 2006)
- 7 th European Congress on Menopause (İstanbul - 2006)
- European University Diploma of Gynaecological Operative Endoscopy Advanced Course (Clermont / Ferrand - 2005)
- VI.Türk-Alman Jinekoloji Derneği Kongresi (Antalya - 2005)
- VI.Türk-Alman Jinekoloji Derneği “İntrauterin İnseminasyon Kursu” (Antalya - 2005)
- Fetal Tıp Derneği Kursu “Early Pregnancy Ultrasound The 11-14 week Scan” (İstanbul - 2005)
- FMF Advanced Course On Ultrasound (Güney Kıbrıs - 2004)
- European University Diploma of Gynaecological Operative Endoscopy Advanced Course (Clermont / Ferrand - 2004)
- Cerrahpaşa Tüp Bebek Günleri 2004 “ÜYT’de Güncel Yaklaşımlar” (İstanbul - 2004)
- 13th World Congress on Ultrasound in Obstetrics & Gynecology (Paris - 2003)
- V. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reprodüktif Tıp Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi (Antalya - 2003)
- İnternasyonel Shering Sempozyumu Kontraseptif  Yöntemler (Berlin - 2002)
- Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği II. Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Kursu (İstanbul - 2002)
- II. International & V. National Congress on Menopause & Osteoporosis (İstanbul - 2002)
- Advanced Course on Perinatal Ultrasound (İstanbul - 2001)
- Türk - Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi (Antalya - 2001)
- Türk Jinekoloji Derneği “III. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi” (İstanbul - 2001)
- 21. Yüzyılda Reprodüktif Tıp ve Endoskopik Cerrahi Kongresi (Kuşadası - 2000)
- İstanbul Cerrahi Hastanesi Jinekolojide endoskopik cerrahi:workshop-1 (İstanbul - 2000)
- II. Obstetrik ve Jinekolojide  Ultrasonografi Kongresi (İstanbul - 2000)
- VII. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi (İstanbul - 2000)
- X. Annual Meeting of The North American Menopause Society (New York - 1999)
- İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Temel Laparoskopi Kursu (İstanbul - 1999)
- Kolombiya Üniversitesi Uzmanlar - Cerrahlar Koleji “Estrojen Eksikliği ve Menopoz” (İstanbul - 1999)
- Ovulation Induction & Menopause‘ 98 Congress (Antalya - 1998)
- İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Dalı 2. Reprodüktif Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu (İstanbul - 1998)
- 2. Yale-Cerrahpaşa Tıp Günleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu (İstanbul - 1997)
- Yale - Cerrahpaşa Tıp Günleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu (İstanbul - 1995)
Yayınları:
- Compliance Considerations With Hormone Replacement Therapy. Menopause 1998
- Çoklu Doğrusal Regresyon Çözümlemesinin İrdelenmesi ve Bir Uygulama. İstanbul Tabip Odası Klinik Gelişim, 1998
- Comprasion of Transdermal Versus Oral Estrogen Replacement Therapy on Serum Lipoproteins and Compliance. Menopause, 6 (4), 373, 1999 (Presented in The North American Menopause Society 10th Annual Meeting, New York, September, 1999)
- Endometrial disease diagnosed by transvaginal ultrasound and dilatation and curettage. Acta Obstet Gynecol Scand, 1999
- Ureteral Metastatic Carcinoma Presenting as a Complex Pelvic Mass in a Premenopausal Patient. Türk -Alman Jinekoloji Derneği 3. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresinde sunuldu. Antalya / Türkiye, Mayıs 1999
- Metroplasti Sonrası Gebelik ve Preeklampsi. İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, Temmuz 1999
- Bebeğin Doğum Kilosunu Etkileyen Değişkenlerin Belirlenmesi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 1999 (Aynı zamanda 7. Ulusal Perinatoloji Kongresinde sözlü bildiri olarak sunuldu.)
- Comparison of Raloxifene HCl and Continuous Combined Hormone Replacement Therapy in Postmenopausal Women: Effects on Endometrium, Compliance, Quality of Life, Bone, and Cardiovascular Risk Factors. Phase III Resarch, Turkish Part, 1998-1999
- Antenatal Corticosteroids for Fetal Maturation. Marmara Medical Journal, 2000
- Comparison of effects of continuous combined transdermal with oral estrogen and oral progestogen replacement therapies on serum lipoproteins and compliance. Climacteric, 2001
- Gebelik, Primer Hipersplenizm ve Portal Hipertansiyon. T Klin J Gynecol Obst, 2001
- Acıbadem Hastanesi Cinsel İşlev Bozuklukları Merkezine Başvuran Hastaların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri. 4. Ulusal Cinsel İşlev ve Bozuklukları Kongresinde sunuldu. İstanbul/ Türkiye, Mart 2002
- The unconsummated marriage: its frequency and clinical characteristics in a sexual dysfunction clinic. J Sex Marital Ther. 2008