KadıköyŞifa TwitterKadıköyŞifa FacebookSanal Tur4442574KadıköyŞifa Fizik Tedavi LaboratuvarlarıKadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi
Prof. Dr. Fuat Demirci
Kişisel Bilgiler
E-Posta Adresi: fuat.demirci@kadikoysifa.com.tr
Tel No: 444 2 574
Yabancı Dil: İngilizce


Alan:
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Eğitim Bilgileri:
2011 Jinekolojik Onkolojik Cerrahi Yan Dal Uzmanlığı Diploması
2009 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yardımcı Üreme Teknikleri (Tüp bebek) Eğitim Sertifikası
2005 - 2006 İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı
2001 İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı
1999 Rostock Üniversitesi, Schwerin (Almanya)
1995 Baylor College of Medicine, Houston (Amerika)
1990 - 1997 Zeynep Kamil Kadın Hastalıkları ve Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Uzman Başasistan). Doğumhane, Yüksek Riskli Gebelikler Tanı ve Takip Ünitesi, Jinekolojik Cerrahi ve Jinekolojik Onkoloji Ünitelerinde Dönüşümlü Olarak Çalıştı.
1986 - 1990 Zeynep Kamil Kadın Hastalıkları ve Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Uzmanlık Eğitimi)
1983 İstanbul Tıp Fakültesi
1977 İstanbul Haydarpaşa Lisesi
Mesleki Kariyer:
2010 KadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi
2008 - 2010 Florence Nightingale Kızıltoprak Hastanesi (Part-time)
2007 - 2010 Hisar Intercontinental Hastanesi (Kadın-Doğum Bölüm Başkanı)
2006 - 2008 İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi (Profesör)
2000 - 2006 İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi (Doçent)
1997 - 2000 İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi (Yrd. Doç)
1990 - 1997 Zeynep Kamil Kadın Hastalıkları ve Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Uzman Başasistan)
Mesleki Üyelikler:
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi)
Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği (Kurucu Genel Sekreter, Yönetim Kurulu Üyesi)
Jinekolojik Endoskopi Derneği
Jinekolojik Onkoloji Derneği
Jinekolojik Obstetrik Ultrasonografi Derneği
Türk Perinataloji Derneği
European Society of Gynaecological Oncology (ESGO)
European Society for Gynecological Endoscopy (ESGE)
International Continence Society (ICS)
International Urogynecological Association (IUGA)
Mesleki İlgi Alanları:
Genel Jinekoloji
Doğum Takibi, Doğum
İnfertilite
İleri Endoskopik ve Robotik Cerrahi
Jinekolojik Onkoloji
İdrar Kaçırma ve Genital Organ Sarkmaları (Urojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi)
Estetik Vajinal Cerrahi
Mesleki Ödüller / Başarılar:
Kendi geliştirdiği bir ultrasonografik tanı yöntemi ve bir operasyon yöntemi uluslararası literatürde yer aldı.
Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (FIGO) Danışma Kurulu Üyesi (Advisory Board)
TÜBİTAK bilimsel çalışmaları teşvik ödülü (21 Makale)
2003 International Biography Center (Cambridge). Tıbba katkısı olan hekimler listesine alındı.
2002 Tıpta ve sağlıkta kim kimdir (Who is who?) (Amerika) listesine alındı.
1995 "Postmenopozal Uterin Kanamalarda Histopatolojik Değerlendirme" 2. Ulusal Menopoz ve Osteoporoz Simpozyumu (Başarı)
1999 "Türk Kadınlarında Postmenopozal Dönemde Üriner İnkontinans Sıklığı" Ulusal Urojinekoloji Kongresi (Birincilik)
2002 "Gebelikte ve Postpartum Dönemde Mesane Boynu Mobilitesi ve Üriner İnkontinans" Ulusal Urojinekoloji Kongresi (İkincilik)
2006 "Polikistik Over Sendromlu Kadınlarda Etinil Östradiol - Siproteron Asetat Tedavisinin Serum Homosistein Seviyelerine Etkisi" 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Yedincilik)
Dergi Hakemlikleri:
Uluslararası Dergiler
International Urogynecology Journal, Dergi Hakemliği
Gynecological Surgery, Dergi Hakemliği
Medical Sciences Monitor, Dergi Hakemliği
Archives of Gynecolgyand Obstetrics, Dergi Hakemliği
Gynecologic Obstetrics Investigation, Dergi Hakemliği
Neurourology and Urodynamics, Dergi Hakemliği
International Journal of Gynecology and Obstetrics Dergisi (Türkiye) Yayın Kurulu Üyesi
Ulusal Dergiler
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, Editör Yardımcısı
Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, Ürojinekoloji Özel Sayı Editörlüğü (2008)
Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, Dergi Hakemliği
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, Dergi Hakemliği
Zeynep Kamil Tıp Bülteni, Dergi Hakemliği
Journal of Turkish-German Association, Dergi Hakemliği
Kadın Doğum Dergisi, Dergi Hakemliği
Akademik Faaliyetleri:
- 41 Uluslararası, 150 Ulusal Makale.
- 200 den fazla Uluslararası Kitap ve Dergide Sitasyon.
- 1 Uluslararası, 20 Yurtiçi Kitap Bölümü.
- 15 Yurtdışı, 61 Yurtiçi Sunum.
- 3 Ulusal Kongre, 1 Sempozyumda Kongre Sekreterliği.
- 17 Mezuniyet Sonrası Kursta Başkan, Düzenleyici, Konuşmacı ve Workshop Operatörü Oldu.
- Eğitim Amaçlı Olarak Değişik Üniversite ve Eğitim Hastanelerinde Ameliyatlar Yaptı. (Zonguldak Karaelmas Tıp Fakültesi, İstanbul Kartal Eğitim Hastanesi, İzmir SSK Tepecik Doğumevi, Osmangazi Tıp Fakültesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Göztepe (SSK) Eğitim Hastanesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Trakya Üniversitesi Trakya Tıp Fakültesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diyarbakır Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi)