KadıköyŞifa TwitterKadıköyŞifa FacebookSanal Tur4442574KadıköyŞifa Fizik Tedavi LaboratuvarlarıKadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi
Op. Dr. Yasemin Yakut
Kişisel Bilgiler
E-Posta Adresi: yyakut@kadikoysifa.com
Tel No: 444 2 574
Yabancı Dil: İngilizce


Alan:
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Eğitim Bilgileri:
1989 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi - Ankara
1980 Ankara Demetevler Lisesi
Mesleki Kariyer:
2005 KadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi
2003 - 2005 Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Muavini ve Kalite Yönetim Temsilcisi
2000 Cerrahpaşa ve Çapa Tıp Fakültesi Kadın Doğum Ana Bilim Dalı, Jinekolojik Onkoloji
1998 - 2005 Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
1991 - 1994 Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Planlaması Kliniği
1990 - 1991 İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Ana ve Çocuk Sağlığı Eğitim Projesi
Mesleki Üyelikler:
TJOD, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
Ürojinekoloji Derneği
ESC, Avrupa Kontrasepsiyon Derneği
Ulusal Kontrasepsiyon ve Üreme Sağlığı Derneği
Zeynep Kamil Anne ve Çocuk Sağlığını Koruma Derneği
Mesleki İlgi Alanları:
Gebelik
Kontrasepsiyon
Jinekolojik Onkoloji
Riskli Gebelik Takibi
Yayınları:
- An Overall Look the Sexually Transmitted Disease.
- Hormanal and Ovarian Stromal Blood Supply Changes After Laparoscopictubal Sterilizastion: A Prospective Controlled Study.
- Ovarian Sertoliform Endometrioid Karsinom.
- Testiküler - Sperm ve İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu.
- İstanbul Deri ve Tenasül Hastanesine 2004 yılında başvuran olguların analizi.
- Yardımıcı Üreme Teknikleri ve Etik.
- Zeynep Kamil Hastanesinde çalışan evli ebe ve hemşirelerin aile planlaması yöntemlerini kullanma durumu.
- Drospirenon İçeren Kombine Oral Kontraseptifin Vücut Ağırlığı Üzerine Etkisi.
- Zeynep Kamil Hastanesi Aile Planlaması Kliniğine 2004 yılında başvuran olguların analizi.
- Paşakapısı Cezaevi Kadın Mahkumlarının Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara Karşı Tutum ve Davranışları.
- Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara Genel Bakış Konuşma Metni.
- İstiyerek Düşük Yapan Olgularda Retansiyon Oranının Değerlendirilmesi.
- Uzmanlık Eğitiminde Cinsellik.
- Testicular Sperm Extraction For Intracytoplasmic Sperm Injesiyon/The Results Of 99 Cases.
- Maternal Pozisyon Değişikliğinin Non Reaktif Term Gebeliklerde Kardiyotokografik Bulgular Üzerinde Etkisi.
- Hafif ve Ağır Preeklampside Lenfosit ve Lökosit Düzeyleri: Prognostik Önemi Var mı?
- Menstruel Siklus ve Akut Apandisit İnsidansı.
- İzole Sıçan Öiyometriyumunda Spontan ve Lipopolisakkarit ile İndüklenmiş Kasılmalar Üzerine Nitrogliserinin Etkileri.
- Ovarian Sertoliform Endometrioid Carsinoma.
- International reproductive health and family planning congress.
- Asisted Reproductive Techniques and Ethics.
- International reproductive health and family planning congress.
- The effect of Drospirenon containg oral contraceptives on body weight.
- Zeynep The Analysis of the cases,applied to Familiy Planning Clinic of Zeynep Kamil Women and Children’s Hospita in2004l..
- Attitudes and behaviours of prisoner women at Pasakapısı Prison, against sexually transmitted disease..
- “The article about general point of view to sexually transmitted disease".
- Evaluation of the percentage of retention in planned curretage.
- Hormanal and Ovarian Stromal Blood Supply Changes After Laparoscopictubal Sterilizastion: A Prospective Controlled Study.
- Testicular Sperm Extraction For Intracytoplasmıc Sperm İnjectıon/The Results Of 99 Cases.
- The effects of nitroglycerin on spontaneous and lipopolysaccaride-induced contractions of isolated myometrium of rat.
- Vulvar Malign Melanom: Olgu Sunumu.
- “Implant Contraception:One-year results of Türkiye Pilot Application.
- “Vulvar Malign Melanoma: Case Report ”.
- Endometriotik Kist Zemininde Gelişen Overian Borderline Endometrioid Tumor, developed on the basis of Endometriotic Cyst and Associated Primary Endometrioid Tumor of Endometrium.
- One Year Follow-up of Patient on İmolanon for Contraception.
- Obstetrical and Perinatal Outcomes of Multiple Pregnancies between.
- Postpartum Family Plannign Colsultancy. 3. International reproductive health and family planning congress.
- Reasons of Preferens of Barrier Methods 3. International reproductive health and family planning congress.
- The Evaluation of last Five Years Tubal Liagation Cases in Zeynep Kamil Hospital.
- Demografic Data of Women Applied İmplanon in Zeynep Kamil Hospital.
- Factors Affecting The Preference of Combined Oral Contraceptives.
- In Vitro Fertilizasyon Sikluslarından Rekombinant Folkül Stimulan Hormonların Farklı Başlangıç Dozlarında Kullanımının Tedavisi.
- Comparison of the findings of cytology, colposcopy, histopathology in the diagnosis of CIN.
- İmpact of Serum Hormones on Severe Ischaemia in Post menopausal Women with Chronic Cononary Artery Disease.
- Changes, seen in left ventricle diastolic parameters during normal pregnancy follow-up.
- The effect of antibiotic prophylaxis during casearean section on the infectious morbidity.
- Comparison of Spatula, Cytobrush, Cotton Swab and Cervex Brush in Obtaining Endocervical Cells.
- Postmenopozal histopathological evaluation of postmenoposal uterine bleeding.
- Prognostic importance of sonography in early pregnancy.