KadıköyŞifa TwitterKadıköyŞifa FacebookSanal Tur4442574KadıköyŞifa Fizik Tedavi LaboratuvarlarıKadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi
Op. Dr. Engin Aktaş
Kişisel Bilgiler
E-Posta Adresi: eaktas@kadikoysifa.com
Tel No: 444 2 574
Yabancı Dil: İngilizce


Alan:
Kulak–Burun–Boğaz Hastalıkları
Eğitim Bilgileri:
1996 - 2000 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı
1987 - 1993 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
1980 - 1987 Erzurum Anadolu Lisesi
Mesleki Kariyer:
2000 KadıköyŞifa Kadıköy Hastanesi
1997 - 2000 İstanbul Tıp Fakültesi KBB Kliniği
Mesleki Üyelikler:
Türk Tabipler Birliği
Türk Kulak Boğaz Vakfı
İstanbul Tıp Fakültesi Ağır İşiten Çocuklar Derneği
Yayınları:
- Mıddle Cranial Fossa Aproch.
- Subglottik Larenjektomide Aspirasyonun Objektif Yöntemlerle Değerlendirilmesi.
- Rinoserebral Mucormikosis.
- To İmprove The Quality Of Line İn Adnavced Hypopharyngeal and Esophageal Tumors, By Gastric Pull-Up Reconstruction.
- Meniere´s Disease and Prognosis.
- İntrakraniyal Uzanımlı Paranasal Sinüs Tümörlerinin Tedavisinde Kraniofasyal Rezaksiyon.
- İntraoral Tümörlerde Transservikal Yaklaşımla Mandibula Korunması.
- Larengotrekeal Stenozlar.
- Near Total Larenjektomide EMG Sonuçları.
- Fasyal Paralizilerde Orta Kafa Çukuru Yaklaşımı.