KadıköyŞifa TwitterKadıköyŞifa FacebookSanal Tur4442574KadıköyŞifa Fizik Tedavi LaboratuvarlarıKadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi


Yumurta Hücrelerimizi Garanti Altına Almalı mıyız? Ne Zaman? Ne Şekilde?

Yayınlanan yönetmelik ile çocuk sahibi olmak isteyen çok daha fazla kadının yumurta dondurma işleminden faydalanabileceğini belirten Kadın Hastalıkları ve IVF Sorumlu Uzmanı Op. Dr. Meltem Erik Uygur; bu işlemi öncelikli kimlerin yaptırabileceğini anlatıyor.

Yumurta Hücresi Dondurmak Nedir?

Üretkenliğimizin devamını sağlamak amacı ile üreme hücrelerimizi çeşitli tekniklerle laboratuar ortamında dondurup, koruyup ileri bir tarihte kullanmak üzere saklamaktır.

Ülkemizde henüz yaygın kullanımı başlamış olan yumurtalık dokusu dondurma yöntemi ise yurt dışında özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinde gittikçe yaygınlaşarak kullanılmaktadır.

Eskiden sadece erkeklerde sperm dondurmanın yasal olduğu, ama kadınlarda böyle bir uygulamanın izin verilmediği ülkemizde artık yumurta hücrelerimizi yasal olarak dondurma hakkına sahibiz. Fakat bazı düzenlemeler olduğunu bilmemizde de yarar var. Ya da her kadının böyle bir prosedüre ihtiyacı var mı? Sorusuna net cevap verilmeli.

- Eylül 2014 tarihli Üremeye Yardımcı Tedavi Yönetmeliği´ne göre;
- Onkolojik tedavi sürecinde olup, kemoterapi veya radyoterapi tedavisi gören hastalar,
- Üreme organları ile ilgili bir cerrahi müdahaleye ihtiyacı olan hastalar,
- Bazı X genine ait genetik sendromlara (Turner sendromu, Fragil X sendromu) sahip bireyler, halk arasında çikolata kisti olarak bilinen endometriyozis hastaları,
- Yumurtalık fonksiyonları biyolojik yaşına göre düşük olan kadınlar,
- Ailesinde özellikle anne veya birinci derece akrabalarında erken menopoz hikâyesi olan kadınlar,
- Yumurtalıklardaki yumurta sayısı ve üreme kapasitesi hakkında bilgi veren Anti Mullerian Hormon (AMH) ve Folikül Stimulan Hormon (FSH) seviyeleri yaşa göre beklenen değerlerinden farklı olan kadınlar,

Bu kanundan faydalanarak yumurta hücrelerini dondurup koruyabilmektedir.

Sosyal nedenlerle kariyer hedeflerine ulaşmaya çalışan, uygun eş veya uygun ekonomik şartlara henüz ulaşmamış, fakat yumurtalık rezervleri yaşa bağlı gerilemeye başlamış, henüz evlenmemiş bayanlar da son yıllarda bu yönteme sıklıkla başvurmaktadırlar.

Tabii ki bu yöntem sayesinde bir zaman durdurma penceresi yaratmış olsak da, yumurta hücrelerini doğru zaman ve doğru şekilde güvenceye almak gerektiğini de vurgulamak gerekir. Çünkü bilmekteyiz ki yaşla birlikte yumurta hücresinin DNA sında yapısal veya sayısal birtakım bozukluklar başlamaktadır. Yalnızca haberdar olmadıkları için; üremeyi korumaya yönelik bu işleme geç veya hiç ulaşamamış ve ya bu yöntemi uygulayabilecek doğru bir ekip, ekipmana sahip merkezlere ulaşamayan kadınların bu haklarından mahrum kalmaları artık bilgi çağında kabul edilemez bir durumdur.

http://www.tupbebe.com/TV/5/1.aspx