Meme Hastalıkları
ve Cerrahisi
Günümüzde meme hastalıklarının sıklığı hızla artmakta
ancak erken tanı ve uygun tedavi ile çok başarılı sonuçlar
elde edilebilmektedir. Bu nedenle memede yaşanan
sorunların, konusunda deneyimli hekimlerce
çözümlenmesi önem kazanmaktadır.

Onkolojik Tedavi

Meme Operasyonu Öncesi ve Sonrası Tedavi Planlama ve Uygulama

• Onkoloji Uzmanı tarafından hastaya ve hastalığa uygun tedavi planlaması yapılır.

Kemoterapi

• Operasyon öncesi, memedeki kitlelerin küçültülmesi ve ameliyatta çıkartılan doku miktarının azaltılması amacıyla uygulanabilir
(neoadjuvant kemoterapi).
• Operasyon sonrası, patoloji sonucunda kemoterapiye duyarlı olduğu görülen ve belirli özellikleri taşıyan vakaların tedavisinde uygulanır
(adjuvant kemoterapi).
• Klasik tedavi 3 hafta ara ile damardan uygulama şeklindedir. Uygulama sayısı 4-9 kür arasında değişebilir.
• Radyoterapi, onkolojik tedavi bitiminde ya da kür arasında uygulanabilir.
• Duyarlı tümörlerde tedaviye, haftada bir ya da 3 haftada bir, 1 yıl süre ile damardan verilecek farklı bir ajan eklenebilir.
• Kullanılan ajanların özelliklerine göre çeşitli yan etkiler görülebilir.
• Tedavisi uzun sürecek yua da damar yolu bulunmasından sıkıntı yaşanana hastalarda port yerleştirilebilir.

Hormonoterapi

• Hormona duyarlı tümörlerde olayın tekrarlamasını önlemek amacıyla 5 yıl süre ile günde bir kez ağızdan alınacak hormon ilacı verilir.