Meme Hastalıkları
ve Cerrahisi
Günümüzde meme hastalıklarının sıklığı hızla artmakta
ancak erken tanı ve uygun tedavi ile çok başarılı sonuçlar
elde edilebilmektedir. Bu nedenle memede yaşanan
sorunların, konusunda deneyimli hekimlerce
çözümlenmesi önem kazanmaktadır.

Onkoloji Hastalarında Fertilitenin Korunması

• Yumurta ve Sperm Dondurma

Embriyo Dondurma (Slow Freezing, Vitrifikasyon)
• Kemoterapi sonrası bir grup hastada adetten kesilme ve doğurganlığın sona ermesi durumu görülmektedir.
• Meme cerrahisi sonrası kemoterapi görecek kadınlarda, tedavi sonrası doğum düşünülüyorsa bu yöntem uygulanabilir.
• Kemoterapi öncesi özel bir yöntem ile oosit/sperm/embriyolar saklanabilir.
• İşlemle ilgili daha detaylı bilgi için lütfen www.tupbebe.com adresimizi ziyaret ediniz.