KadıköyŞifa TwitterKadıköyŞifa FacebookSanal Tur4442574KadıköyŞifa Fizik Tedavi LaboratuvarlarıKadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi

Kurumsal Olarak Çevreye Bakışımız

Giderek artan dünya nüfusu, bilinçsiz enerji tüketimi, yeni teknolojilerin geliştirilmesi, doğal kaynakların korunmaması çevreye olumsuz etki yaratan önemli sorunlardır. Bu sorunların çözümü ise, toplumda çevre bilincinin yaygınlaşması ve çevre sağlığına dost teknolojilerin geliştirilmesi ile mümkündür.

KadıköyŞifa Sağlık Grubu olarak, gerek işletme faaliyetleri ve teknik alt yapı çalışmalarımızda, gerekse yeni yatırım planlarımızda çevre sağlığına dost, doğal ürünler ve uygun teknolojiler kullanmaya önem veririz. Faaliyetlerimiz sırasında ortaya çıkan her tür atığın oluşumu, bertaraf edilmesi ve/veya geri dönüşümü süreçlerini izler, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetmeye önem veririz.

KadıköyŞifa Sağlık Grubu olarak, çalışanlarımızın var olan çevre duyarlılığını arttıracak faaliyetlere ve eğitimlere her zaman destek veririz. Desteğimizi sadece çalışanlarımız ile sınırlı tutmaz, halkamızı sürekli genişleterek paydaşlarımıza ve topluma da katkı yaratmaya çalışırız. Ayrıca çevre kirliliğinin çalışanlarımız üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya özen gösterir, bu amaçla kullanılan her türlü malzemenin (temizlik, tıbbi malzeme, sarf malzeme vs.) seçiminde kalite standartlarına ve insan üzerindeki etkilerine hassasiyet gösteririz.

Hastane Dergisi'nin Mart - Nisan 2009 sayısında yayınlanan makalemiz (1.Sayfa)

Hastane Dergisi'nin Mart - Nisan 2009 sayısında yayınlanan makalemiz (2.Sayfa)