KadıköyŞifa TwitterKadıköyŞifa FacebookSanal Tur4442574KadıköyŞifa Fizik Tedavi LaboratuvarlarıKadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yaklaşımımız

KadıköyŞifa Sağlık Grubu olarak, misyonumuz gereği topluma ve paydaşlarımıza fayda yaratmak, yaratılan olumsuz etkileri azaltmak, sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlara destek vermek amacı ile çalışırız. Faaliyetlerimizi bu amaca uygun olarak sürdürmek için ana kaynağımızı çalışanlarımızdan alır, yaratılacak faydayı gönüllülük esası çerçevesinde sürdürürüz. Kurum olarak gönüllülük esasına dayalı faaliyetlerin topluma her konuda fayda yaratacağına inanır, çalışanlarımızı destekleriz.


Yaklaşımımız Doğrultusunda;


KadıköyŞifa Sağlık Grubu kuruluşundan bu yana toplumun ihtiyacı olan konularda sorumluluk hissederek çeşitli faaliyetler içinde olmuştur. Bu faaliyetler kapsamında Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Türk Eğitim Vakfı (TEV), Meme Vakfı (MEVA) gibi pek çok gönüllü kuruluşun çalışmalarına destek vermiştir. 2008 yılı itibarıyla Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) konusundaki faaliyetlerini bir çatı altında toplamak ve belli bir sistem içinde sürdürmek için öncelikle çalışanlarına bir anket uygulamış, gönüllülük çalışmalarının hangi alanda sürdürülmesi, ne tür projeler içinde olunması, hangi Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yapılması vb. başlıklardaki görüşleri alınmıştır. Daha sonra karar verme, planlama, uygulama ve denetleme fonksiyonlarını yerine getirebilmek için Genel Müdür başkanlığında tıbbi ve idari süreç yöneticilerinden oluşan “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi” oluşturularak çalışmalara başlanmıştır. Komite, Özel Sektör Gönüllüler Derneği’ne kurumsal üye olunması konusunda ilk kararını alarak, derneğin sürdürdüğü KSS projelerinin içinde var olmak, oluşturduğu platformlarda paylaşılan iyi uygulama örneklerinden çıkarım sağlamak ve kendi aktiviteleri için profesyonel bir destek almayı hedeflemiştir.

KadıköyŞifa Sağlık Grubu Kurumsal Sosyal Sorumluluk çalışmaları doğrultusunda “Gönüllülük ve Özel Sektör’de Gönüllülük Çalışmaları” konulu Genel Müdür, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi üyeleri ve tüm üst düzey yöneticilerinin katıldığı bir toplantı düzenledi. Toplantının ilk bölümünde Özel Sektör Gönüllüler Derneği Koordinatörü Başak Güçlü dernek ve özel sektörde gönüllülük çalışmaları hakkında bilgi verdi. İkinci bölümde ise bu konuda 2005 yılından itibaren topluma katkı yaratacak pek çok proje gerçekleştirmiş ve halen gerçekleştirmekte olan en iyi uygulamalardan biri olan Bilim İlaç Toplum Gönüllüleri çalışmaları hakkında Bilim İlaç İnsan Kaynakları Direktörü Aykut Bora paylaşımda bulundu. Toplantıda alınan bilgiler KadıköyŞifa’nın sosyal sorumluluk çalışmalarına yön vermek ve gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetleri iyi uygulama örnekleri ile kıyas yapmak açısından önemli bir fayda yarattı.

Üst düzey yönetici grubu ile başlatılan bu bilgilendirme toplantıları 05-10 Ekim 2009 haftasında çok sayıdaki oturumlarda tüm çalışanlarla yapıldı. Çalışanların gönüllülük konusunda var olan bilgilerini ve farkındalıkları arttırmak amacıyla yapılan bu toplantılar sonrasında 127 çalışan topluma katkı yaratmak üzere planlanacak çalışmalarda görev almak üzere Şifa Gönüllüsü oldu…