KadıköyŞifa TwitterKadıköyŞifa FacebookSanal Tur4442574KadıköyŞifa Fizik Tedavi LaboratuvarlarıKadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi

Sağlık Profesyonellerine Yönelik Bilgi Paylaşımları

Kasım 2001 - “Obstetrik ve Jinekoloji” konulu panel (Panel 1)

Aralık 2002 - “Menapozda Güncel Yaklaşımlar” konulu panel (Panel 2)

Kasım 2006 - “Alt Genital Sistem Prekanseröz Lezyonları” konulu panel (Panel 3)

Kasım 2007 - “Infertilitede Güncel Yaklaşımlar” konulu panel (Panel 4)

Kasım 2008 - “Perinatolojide Sorunlar ve Güncel Yaklaşımlar” konulu panel (Panel 5)

Kasım 2009 - "Menopoz ve Ürojinekolojide Güncel Yaklaşımlar" konulu panel (Panel 6)

Aralık 2010 - "Tekrarlayan Gebelik Kayıplarında Güncel Yaklaşımlar" konulu panel (Panel 7)

Kasım 2011 - "İnkontinans ve Prolapsusun Güncel Tedavisi Cerrahi Workshop" konulu panel (Panel 8)

Kasım 2012 - "İlk Üç Ay Obstetrik Ultrasonografi ve Prenatal Tanıda Güncel Yaklaşımlar" konulu panel (Panel 9)

Aralık 2013 - "Jinekolojide Laparoskopik ve Robotik Cerrahi: Cerrahi Workshop" konulu panel (Panel 10)

Kasım 2015 - "Jinekoloji - Obstetrikte Güncel Operasyonlar, Komplikasyonlar, Önlem ve Tedavi Yaklaşımları", "Malpraktis ve Hekimin Hukuki Sorumlulukları" konulu panel (Panel 11)

Kadın Sağlığı konusunda gelişme ve ilerlemelerin takip edilerek bilgi paylaşımında bulunmak amacıyla geleneksel olarak her yıl hazırlanan alanında uzman hekimleri bir araya getiren Kadın Sağlığı Paneli’nin 11.si 29. Kasım 2015 tarihinde düzenlendi.

11. Kadın Sağlığı Paneli’nin başkanlarından Prof. Dr Fuat Demirci’nin açılış konuşmasıyla başlanılan toplantıda tıp camiasının önemli isimlerinden ve kadın hastalıkları branşının duayeni Prof. Dr Oktay Kadayıfçı sevgi ve saygıyla anıldı. 11. Kadın Sağlığı Paneli’nin konusu birinci oturumda “Jinekoloji - Obstetrikte Güncel Operasyonlar, Komplikasyonlar, Önlem ve Tedavi Yaklaşımları”, ikinci oturumda “Malpraktis ve Hekimin Hukuki Sorumluları” konulu olarak hazırlandı.