KADIKÖYŞİFA KADIKÖY HASTANESİ HİZMET BİRİMLERİ

Acil Servis ve Ambulans (24 Saat)
Ağız - Diş Sağlığı ve Hastalıkları
Anestezi ve Reanimasyon
Ayak Sağlığı Birimi
Beslenme ve Diyet
Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi
Check – Up
Çocuk Sağlığı Kliniği
Çocuk Allerjisi ve İmmunoloji
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Çocuk Psikolojisi (Pedogoji)
Dermatoloji
Eczacılık
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Endoskopi Ünitesi
Bronkoskopi
Gastroskopi
Kolonoskopi
Manometri
Ph-metri
Sigmoidoskopi
Rektoskopi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Hemoroidal Hastalıklar Polikliniği (Anorektal Hastalıklar Polikliniği)
Laparoskopik Cerrahi
Meme Hastalıkları ve Cerrahisi Polikliniği
Obezite Polikliniği
Reflü Polikliniği
Göğüs Hastalıkları
Bronkoskopi Tanı Merkezi
KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı)
Sigara Bağımlılığı Tedavi Merkezi
Uyku Laboratuvarı
Allerji
Görüntüleme Merkezi
Dijital Röntgen
Ekokardiografi
Kemik Dansitometresi
Mammografi
MRI (Manyetik Rezosans Görüntüleme)
Renkli Doppler Ultrason
Spiral Bilgisayarlı Tomografi
Ultrasonografi
Girişimsel Radyoloji
Kontraslı Tetkikler
Göz Hastalıkları
Glokom
Pediatrik Oftalmaloji ve Şaşılık
Retina Hastalıkları
Göz Tembelliği
Oküloplastik Cerrahi
Hematoloji
İç Hastalıkları (Dahiliye)
Endokrin ve Metabolizma
Gastroenteroloji
İnfeksiyon Hastalıkları
Kadın Sağlığı Kliniği
Aile Planlaması
Ergen Jinekolojisi
Perinatoloji (Yüksek Riskli Gebelik)
Ürojinekoloji
Kadın Hastalıkları Tarama ve Kontrolleri
Rutin Gebelik Takibi ve Doğum
Jinekolojik Onkoloji
Menopoz
Laparoskopik Cerrahi
Kardiyoloji
Efor Testi
EKG
Ekokardiyografi
Holter Monitörizasyon
Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları
Aşı Danışma Polikliniği
Erişkin Aşılama Programları
Seyahat Hastalıkları Kliniği
Klinik Psikoloji
Kulak Burun Boğaz
Baş ve Boyun Tümörleri Cerrahisi
Fasial Plastik
İşitme ve Denge Hastalıkları
Otoloji-Nörootoloji
Rinoloji
Ses ve Yutma Bozuklukları
Laboratuar
Hormon
Immunoloji
Klinik Biyokimya
Seroloji
Mikrobiyoloji
Nöroloji
EEG
EMG
Odyoloji, Ses ve Konuşma Bozuklukları Ünitesi
Odyolojik Değerlendirme
Dil ve Konuşma Bozuklukları
Ses Bozuklukları
Ortopedi ve Travmatoloji
Pediatrik Ortopedi
Artroplasti ve Kalça Cerrahisi
Ayak Cerrahisi
Diz Cerrahisi
ESWT Tedavisi
Omurga Cerrahisi
Omuz ve Dirsek Cerrahisi
Ortopedik Onkoloji
Spor Yaralanmaları
Özel Klinikler
Sağlık İzleme Merkezi
Cinsel İşlev Bozuklukları Polikliniği
Patoloji
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
Estetik (Kozmetik) Cerrahi
Psikiyatri
Psikolojik Danışmanlık
Tüp Bebek Merkezi (IVF)
Üroloji
İdrar Kaçırma Hastalıkları Polikliniği
Ürodinami Laboratuarı
Çocuk Ürolojisi
Endoüroloji ve Taş Hastalıkları
Kadın Ürolojisi
Ürolojik Kanserler
Yapı Kredi Sigorta Aile Hekimliği
Yoğun Bakım Üniteleri
Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi
Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi