KadıköyŞifa TwitterKadıköyŞifa FacebookSanal Tur4442574KadıköyŞifa Fizik Tedavi LaboratuvarlarıKadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi

KADIKÖYŞİFA ATAŞEHİR HASTANESİ HİZMET BİRİMLERİ

Acil Servis ve Ambulans (24 Saat)
Ağız - Diş Sağlığı ve Hastalıkları
Anestezi ve Reanimasyon
Ayak Sağlığı Birimi
Beslenme ve Diyet
Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi
Check – Up
Çocuk Sağlığı Kliniği
Çocuk Allerjisi ve İmmunoloji
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Çocuk Gastroenterolojisi ve Beslenme
Çocuk Kardiyolojisi
Çocuk Ortopedi
Çocuk Nörolojisi
Damar Hastalıkları ve Cerrahisi
Varis Merkezi
Dermatoloji
Eczacılık
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Endoskopi Ünitesi
Bronkoskopi
Gastroskopi
Kolonoskopi
Manometri
Ph-metri
Sigmoidoskopi
Rektoskopi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Gastroentereloji
Genel Cerrahi
Endokrin (Tiroit) Polikliniği
Hemoroidal Hastalıklar Polikliniği (Anorektal Hastalıklar Polikliniği)
Meme Hastalıkları ve Cerrahisi Polikliniği
Laparoskopik Cerrahi
Obezite Polikliniği
Reflü Polikliniği
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Hastalıkları
Allerjik Astım Merkezi
Bronkoskopi Tanı Merkezi
KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı)
Sigara Bağımlılığı Tedavi Merkezi
Uyku Laboratuvarı
Allerji
Görüntüleme Merkezi
Dijital Röntgen
Ekokardiografi
Kemik Dansitometresi
Mammografi
MRI (Manyetik Rezosans Görüntüleme, 1.5 T)
Renkli Doppler Ultrason
Ultrasonografi
Floroskopi / Kontraslı Tetkikler
Girişimsel Radyoloji
Bilgisayarlı Tomografi
Göz Hastalıkları
Glokom
Kontak Lens Uygulamaları
Pediatrik Oftalmaloji ve Şaşılık
Retina Hastalıkları
Hematoloji
İç Hastalıkları (Dahiliye)
Diabet Polikliniği
Mide ve Bağırsak Hastalıkları
Obezite Polikliniği
Tiroid
Kadın Sağlığı Kliniği
Aile Planlaması
Ergen Jinekolojisi
Gestasyonel Diabet
Perinatoloji (Yüksek Riskli Gebelik)
Ürojinekoloji
Kadın Hastalıkları Tarama ve Kontrolleri
Laparoskopi ve Robotik Cerrahi
Rutin Gebelik Takibi ve Doğum
Jinekolojik Onkoloji
Menopoz
Genital Estetik
Kadın Genital Cerrahi
Kaliteli Yaşam Polikliniği
Cilt Uygulamaları
Dermokozmetik Uygulamalar
İleri Önleyici Tıp Uygulamaları
Lazer Uygulamaları
Vücut Uygulamaları
Kardiyoloji
Efor Testi
EKG
Ekokardiyografi
Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları
Aşı Danışma Polikliniği
Akut ve Kronik Viral Hepatitler
Ateşli Hastalıklar
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarla İlgili Danışmanlık
Erişkin Aşılama Programları
Her Türlü Enfeksiyon Hastalığı
Seyahat Hastalıkları Kliniği
Klinik Psikoloji
Kulak Burun Boğaz
Baş ve Boyun Tümörleri Cerrahisi
Fasial Plastik
İşitme ve Denge Hastalıkları
Otoloji-Nörootoloji
Rinoloji
Ses ve Yutma Bozuklukları
Laboratuar
Hematoloji
Hormon
Immunoloji
Klinik Biyokimya
Seroloji
Androloji
Klinik Mikrobiyoloji
Odyoloji
Nöroloji
EEG
EMG
Parkinson ve Hareket Hastalıkları Kliniği
Uyku Laboratuvarı
Nefroloji
Odyoloji, Ses ve Konuşma Bozuklukları Ünitesi
Odyolojik Değerlendirme
Dil ve Konuşma Bozuklukları
Ses Bozuklukları
Ortopedi ve Omurga Cerrahisi
El Cerrahisi
Pediatrik Ortopedi
Artroplasti ve Kalça Cerrahisi
Artroskopik Cerrahi
Ayak Hastalıkları ve Cerrahisi
Diz Cerrahisi
ESWT Tedavisi
Omurga Cerrahisi
Omuz ve Dirsek Cerrahisi
Spor Cerrahisi
Spor Yaralanmaları
Özel Klinikler
Ortopedi ve Omurga Cerrahisi
Parkinson ve Hareket Hastalıkları Kliniği
Sağlık İzleme Merkezi
Saç Ekimi Merkezi
Cinsel İşlev Bozuklukları Polikliniği
Parkinson ve Hareket Hastalıkları Kliniği
Patoloji
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
Estetik (Kozmetik) Cerrahi
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
Genital Epilasyon
Kadın Genital Cerrahi
Penis Büyütme ve Kalınlaştırma
Penis ve Skrotum Cerrahisi
Transeksüel Cerrahi
Psikiyatri
Psikolojik Danışmanlık
Tüp Bebek Merkezi (IVF)
Üroloji
Ürodinami Ünitesi
Ürodinami Laboratuarı
Ürojinekoloji (İdrar Kaçırma Hastalıkları Polikliniği)
Androloji (Erkek Cinsel ve Üreme Sağlığı Polikliniği)
Çocuk Ürolojisi
Endoüroloji (Prostat ve Taş Hastalıkları Polikliniği)
Robotik ve Laparoskopik Üroloji Merkezi
Tüp Bebek Merkezi (Yardımcı Üreme Teknikleri Merkezi)
Üroonkoloji (Ürolojik Kanser Tanı ve Tedavi Polikliniği)
Kadın Genital Cerrahi
Penis Büyütme ve Kalınlaştırma
Penis ve Skrotum Cerrahisi
Transeksüel Cerrahi
Varis Merkezi
Yapı Kredi Sigorta Aile Hekimliği
Yoğun Bakım Üniteleri
Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi
Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi
Dahili Yoğun Bakım Ünitesi