KadıköyŞifa TwitterKadıköyŞifa FacebookSanal Tur4442574KadıköyŞifa Fizik Tedavi LaboratuvarlarıKadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi

Kalite Göstergeleri

Hastalarımıza sunulan bakım hizmetlerinin kalitesinin arttırılması ve sürekli geliştirilmesine yönelik endikatör takiplerimiz ve çalışmalarımız, aylık takipler ile sistematik olarak en az yılda iki kez ve gerekli durumlarda ilgili komitelerde gözden geçirilmektedir. Ortaya çıkan sonuçlara yönelik düzenlemeler ve iyileştirme çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürülmektedir.

Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından her ay düzenli olarak takip edilen Kalite Göstergeleri şöyledir;

• Hizmet içi eğitimlere ait veriler,
• Kurum dışı eğitimlere ait veriler,
• Hasta Güvenliğine ait veriler (kimliklendirme hataları vb.)
• Anne sütü teşvik eğitimleri ve sonuçlarına ait veriler,
• Gebe okulu eğitimlerine ait veriler,
• Loğusa eğitimlerine ait veriler,
• Diyabetik hasta eğitimlerine ait veriler,
• Damar yolu deneme sayılarına ait veriler,
• İnfiltrasyon önleme ve izlemine ait veriler,
• Bası yarası önlemleri ve izlemine ait veriler,
• Düşme önlemleri ve sonuçlarına ait veriler,
• Hemşirelik Hizmetleri kayıtlarının bütünlüğüne ait veriler,
• Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi hizmetlerinin izlemine ait veriler,
• Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi hizmetlerinin izlemine ait veriler,
• Ameliyathane hizmetlerinin izlemine ait veriler,
• Acil hizmetlerinin izlemine ait veriler.