KadıköyŞifa TwitterKadıköyŞifa FacebookSanal Tur4442574KadıköyŞifa Fizik Tedavi LaboratuvarlarıKadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi

Misyon, Vizyon ve Hedefler

MİSYON

Yeniliğe ve değişime açık, mükemmeliyetçi hizmet anlayışı ve yetkin hemşirelik kadrosu ile, hasta ve ailesine güven sağlayan “Modern Hemşirelik” hizmeti sunmak.

VİZYON

“Modern Hemşirelik” hizmetlerinin sunulmasında, öngörülü, kontrollü, öz denetim gücü yüksek, hemşirelik organizasyonunu sağlamak ve sürdürmek.

HEDEFLER

• Hemşirelik hizmetlerinin yönetiminde, sorumluluklarının bilinci ve gereği ile karar verme yetkilerinin kullanılması.
• Hemşirelik ve sağlık çalışanlarının istihdamı, gelişimi ve yönetiminde politikaların belirlenmesi ve uygulanması.
• Kuruma nitelikli hemşirelerin kazandırılması, gelişiminin desteklenmesi ve hizmetlerinin devamlılığı konusunda politikaların belirlenmesi ve uygulanması.
• Çalışanların profesyonel eğitim ve gelişimlerine destek olunması.
• Hemşirelik uygulamalarında öğrenim ve yetkinliklere uygun planlama ve uygulamaların yürütülmesi.
• Bakım hizmetlerinin kalitesinin arttırılması ve yönetiminde otonomi sahibi olunması.
• Multidisipliner hizmet organizasyonunun sağlanması ve sürdürülmesinin benimsenmesi.