KadıköyŞifa TwitterKadıköyŞifa FacebookSanal Tur4442574KadıköyŞifa Fizik Tedavi LaboratuvarlarıKadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi

Eğitim ve Gelişim

KadıköyŞifa´da görev yapan her çalışan hastanede uygulanan sistemler, mesleki eğitimler, davranış eğitimleri vb eğitim programlarından eğitim prosedürü doğrultusunda yararlanırlar.

Eğitimlerin Temel Amacı;

Artan rekabet koşullarında personelimizin yetkinlik ve mesleki beceri düzeyini arttırarak hastalarımıza en iyi hizmeti sunmaktır.

4 tür eğitim uygulanmaktadır.

Genel Oryantasyon

İnsan Kaynakları tarafından yeni başlayan tüm personele uygulanır. Hastane kültürü, organizasyonu, fiziki yapısı ve yönetim şekli ile ilgili bilgilendirmedir.

İşbaşı Eğitimleri

Yeni personeli mesleğinin uygulama aşamasında temel olarak gerekli konularda bilgili kılacak nitelikte tasarlanır. Adayın göreve başladığı bölüm tarafından uygulanır.

Mesleki Eğitimler

Eğitim ihtiyaç tespiti ve birim içi uygulamalar sonrası ilgili birim tarafından ve/ya ilgili birim talebi ile İnsan Kaynakları ve/ya Eğitim Takımı tarafından organize edilerek ihtiyaç duyulan personele verilir ve/ya Dış Firma organizasyonu ile sağlanır.

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Yıllık planlama ile tüm personele verilir. Verilecek eğitimler sene başında belirlenerek Dış Firma ve/ya Eğitim Takımı organizasyonu sağlanır.

Hastane içerisinde;  çeşitli birim ve kademelerdeki çalışanların arasından gönüllülük prensibi ile oluşturulmuş Eğitim Takımı bulunmaktadır. Eğitim Takımı üyeleri ´Eğitimcinin Eğitimi´ni almışlardır ve yıl içerisinde daha iyi sunum yapabilmek ve eğitim verebilmek için eğitim almaktadırlar.

Ayrıca oluşturulmuş 30´ ar kişilik 2 Eğitim Salonu ve ekipmanları mevcuttur.Eğitim Planı her sene başında yenilenerek tüm birimlere duyurulur.

Eğitim İhtiyacı Tespiti;

Performans değerlendirme formları,
Hasta anketleri,
Eğitim talep formları,
Birim yöneticisi ve/ya personel talebi, ile belirlenir.
Tüm personel hastane dışı Bilimsel ve Mesleki Faaliyetlere katılma konusunda desteklenir.