KadıköyŞifa TwitterKadıköyŞifa FacebookSanal Tur4442574KadıköyŞifa Fizik Tedavi LaboratuvarlarıKadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi

Göğüs Hastalıkları


Göğüs Hastalıkları Polikliniği’
nde tüm akciğer hastalıklarının teşhis ve tedavisi yapılmaktadır. Bu polikliniğe bağlı olan Solunum Laboratuvarı’nda bilgisayarlı sipirometre cihazı ile tüm akciğer kapasite ölçümleri yapılmakta olup (akciğer volümleri, maksimal istemli ventilasyon ölçümü, reversibiliteli solunum fonksiyon testleri, eforlu solunum fonksiyon testleri) aynı zamanda allerjik hastalıkların tanısı için uygulanan allerji testleri de uygulanmaktadır. Böylelikle astım ve allerjik astım ayırımı daha kolay yapılmaktadır.

Radyolojik görüntüleme eşliğinde (bilgisayarlı tomografi-us) özellikle akciğer kanserlerinin teşhisi için kullanılan transtorasik ince iğne ve tru-cut biyopsileri yapılmaktadır.

Göğüs Hastalıkları Polikliniği’ne bağlı bronkoskopi ünitesinde tüm akciğer hastalıklarının teşhisinde ve tedavisinde kullanılan fleksible fiberoptik bronkoskop ile bronkoskopik biyopsiler, transbronşial fırçalama-bronkoalveolar lavaj, transbronşial akciğer biyopsileri, transbronşial mediastinal biyopsiler ve transbronşial ince iğne biyopsileri yapılmaktadır.


Bronkoskopi Tanı Merkezi

- KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı)

- Sigara Bağımlılığı Tedavi Merkezi

- Uyku Laboratuvarı

- Allerji