KadıköyŞifa TwitterKadıköyŞifa FacebookSanal Tur4442574KadıköyŞifa Fizik Tedavi LaboratuvarlarıKadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi

Göz Hastalıkları

Hastanemiz bünyesinde 1997’ den beri düzenli faaliyet gösteren Göz Hastalıkları Polikliniği rutin göz muayenesi sırasında ihtiyaç duyulan tüm ekipmanı içermektedir.

Yüksek risk içeren, geniş bir ekip gerektiren (Dekolman, vitroktomi vs) göz ameliyatları dışında kalan çeşitli tüm operasyonlar mevcut modern operasyon odalarımızdan yararlanarak yapılmaktadır.

Hastanemizde doğan tüm bebeklerin belli aylarda yaşlarına uygun göz muayeneleri yapılmakta ve tüm çocuklarımız rutin göz muayenesi kapsamında bulunmaktadır. Pediatrik refraktometrelerimiz mevcuttur.

Her tür kontakt lens muayenesi (sert lensler, keratokonus ve torik lensler dahil) yapılmakta ve hastalarımıza durumuna en uygun olarak lenslerle ilgili önerilerde bulunulmaktadır.

Glokom ve oküler hipertansiyonlu hastalarımızın medikal takipleri gerçekleştirilmekte, gerekenlerin laser ile operasyonları yapılmaktadır.

Vasküler patolojisi ve diabetik göz sorunları yaşa bağlı makula hastalıkları olan hastalarımızın takip, tedavi ve kontrolleri yapılmaktadır.

Gözyaşı yolu tıkanıklığı olan hastalarımıza endoskopik yöntemle DSR tüpü yerleştirilmekte ve dikişsiz olarak hastalarımızın operasyonları gerçekleştirilmektedir.

Göz ve göz çevresindeki tüm travmatik lezyonlardan uygun olanlara müdahale edilmektedir.

Gözün allerjik ve enfektif tüm lezyonlarının takip ve tedavisi yapılmaktadır.

Amatör denizcilik begesi, ehliyet, uçuş hekimliği muayenelerinin göze ilişkin kısımları yapılmakta ve bu konuda sorumluluk alınmaktadır.

Renk görme testleri yapılmaktadır.

Ayrıca hastanemizdeki tüm genel raporlamaların göze ilişkin bölümlerine ait imza sorumluluğu alınmakta ve gereken muayeneler yapılmaktadır.