KadıköyŞifa TwitterKadıköyŞifa FacebookSanal Tur4442574KadıköyŞifa Fizik Tedavi LaboratuvarlarıKadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi

  Çocuk Cerrahisi

Çocuklar erişkinlerden çok daha farklı yapıya sahiptirler. Devamlı gelişmekte oldukları ve metabolizmaları farklı olduğu için dahili ve cerrahi hastalıkları da erişkinlerden farklıdır. Bu nedenle Çocuk Cerrahisi uzmanları, kendilerini sadece bebek ve çocuk cerrahi sorunlarına adayarak çalışmaktadırlar.

Hastanemizin Çocuk Cerrahisi kliniğinde, yenidoğandan 18 yaşına kadar hastaların ürolojik, genital, sindirim sistemi, solunum sistemi hastalıklarının cerrahi tedavileri tecrübeli çocuk hastalıkları ve anestezi uzmanlarının da desteğiyle yapılmaktadır.

Kalp dışı göğüs cerrahisi, onkolojik cerrahi, endokrin cerrahisi, çocuk jinekolojisi, endoskopi, laparoskopi, yaralanmalar ve travma gibi durumlar da kliniğin çalışma alanındadır. Ayrıca ürodinami, 24 saatlik mide Ph monitorizasyonu, anorektal manometri, gastrointestinal sistem motilite çalışmaları gibi özel incelemelerde yapılmaktadır. Çocuk cerrahisi kliniğinde yenidoğan ve çocuk sünnetleri, kasık fıtığı, hidrosel, kordon kisti, inmemiş testis ve hipospadias onarımları gibi ürolojik operasyonlar sık yapılmaktadır.

Ayrıca doğumsal böbrek, idrar yolu ve mesane bozuklukları, idrar yolu taşları olan, vezikoüreteral reflüsü (VUR) olan, altını ıslatan veya sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocukların da inceleme, takip, tedavi ve ameliyatları (açık-sistoskopik-laparoskopik olarak) yapılmaktadır. Hastanemizde Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi klinikleri beraber çalışmakta ve hastaları ortak konsülte etmektedirler.

Kliniğimizde tedavisi yapılan diğer vücut sistemi ve hastalıkları:

Baş-Boyun:
Doğumsal kist ve infeksiyonları (dermoid kist, tiroglossal ve brankiyal kistler, ranula, gibi)

Göğüs Cerrahisi: Akciğerlerin doğumsal ve edinsel hastalıkları (Ampiyem, pnömotoraks, kist hidatik, bronşiyektazi, gibi)

Sindirim Sistemi Cerrahisi: Karaciğer, dalak, yemek borusu, mide, barsak ve anüsün doğumsal, edinsel işlevsel ve infeksiyon kökenli bozukluk ve hastalıkları (özofagus, duodenum, intestinal, anal atreziler, gastroözofageal reflü (GER), kist hidatik, perianal fissür ve fistüller, kabızlık gibi)

Karın duvarının göbek fıtığı, omfalosel, umblikal polip, ve granulom gibi hastalıkları.
 
Bebek ve çocukların cerrahi hastalıklarının başarılı tedavisinde ameliyatı yapan cerrah kadar, onların anestezisini uygulayan anestezi ve reanimasyon hekimi, ameliyat önce ve sonrası destek veren çocuk doktoru, hemşirelik bakımı, ameliyathane ve hastane altyapısı rol oynar. Çocuklarınızın hastaneye girişinden, tedavi sonuçlanıp taburcu oluncaya dek geçen süreçte tüm ekip tecrübe, sevgi, ve uyum içinde çalışmaktadır. 
Çocuklarımız geleceğimizdir. İyi bir gelecek için onlara herşeyin en iyisini bugünden sağlamak, en iyi hizmeti vermek zorundayız. Bu nedenle Dünya Çocuk Cerrahisi Dernekleri Federasyonunun (WOFAPS) 2001 yılında Kyoto/Japonya da deklare ettiği evrensel Çocuk Cerrahisi Bildirgesini kabul ederek izlemekteyiz.