KadıköyŞifa TwitterKadıköyŞifa FacebookSanal Tur4442574KadıköyŞifa Fizik Tedavi LaboratuvarlarıKadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi

Kasılmalar

Hemifasiyal Spazm

Fasiyal (yüz) sinirinin bir damar tarafından basıya uğramasından dolayı yüzün bir tarafındaki kasların istem dışı spazmı (kasılma) ile karakterizedir. Bazen benign (iyi huylu) tümorler, damarsal anomaliler, multıpl skleroz (MS) da hemifasiyal spazma neden olabilirler.

Hastalık yüzün bir yarısındaki kasların istem dışı ağrısız ve aralıklı kasılmalarından ibarettir. Kasılmalar yüzün üst veya alt yarısıyla sınırlı olabilir. Bu esnada gözyaşında artış olabilir. Genellikle başlangıçta göz çevresindeki kasların kasılması ile başlar sonrasında ilerleyerek yüzün yarısındaki tüm kasları etkisi altına alır. Uyku esnasında da ortaya çıkabilir.

Tanıda klinik bulgulara ilaveten mrg yapılması tümör veya damarsal patolojileri atlamamak için yararlıdır. Tedavi genellikle cerrahi gerektirir. Operasyonda yüz sinirine bası yapan damar sinirden uzaklaştırılır.

Erken ve başlangıç olgular izlenebilir. Bazı hastalarda etkilenmiş kaslara lokal botox zerk edilebilir. Genç ve yakınmaları kısa süreli olan hastalarda tedaviye yanıt olumludur. Hastaların %80 inde tam %10 unda kısmi iyilik sağlanırken %10 unda yakınmalar aynı şekilde devam eder.