KadıköyŞifa TwitterKadıköyŞifa FacebookSanal Tur4442574KadıköyŞifa Fizik Tedavi LaboratuvarlarıKadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi

Yüz Ağrıları

Trigeminal Nevralji

Keskin ve çok şiddetli yüz ağrısı olup çoğunlukla bir atardamarın yüz sinirine yaptığı basıdan kaynaklanır. Diğer nedenler arasında tümorler, multipl skleroz, sinir yaralanması veya myelin kılıfının yetersizliği sayılabilir. Trigeminal nevralji sıklıkla erkeklerde görülür ve yılda 100bin nüfus da 4 yeni hasta ortaya çıkar. Yüzün bir tarafında trigeminal sinirin bir veya daha fazla dalının yayılım alanında aralıklarla şiddetle çakan ve birkaç saniye süren ağrıdan ibarettir. Ağrı çiğneme, yutma, konuşma veya yüzdeki hassas bölgeye temas edilmesiyle tetiklenebilir. Tanıda hastanın hikâyesi ve muayenesi esastır. Ağrının yerinin tam belirlenmesi trigeminal sinirin hangi dalının etkilendiğinin saptanması bakımından önemlidir. Ağrıyı tetikleyen faktörler, kullanılan ilaç ve dozajları bilinmelidir. Mrg tümör olasılığını ekarte etmek için önemlidir. Tedavide ilk yöntem tıbbi tedavidir. Karbamazepin (tegretol) hastaların %70 inde ağrıyı önler ya da kabul edilebilir seviyeye azaltır. Baklofen (lıoresal) tercih edilen ikinci ilaç olup düşük doz karbamazepin birlikte kullanıldığında daha etkin olabilir.

Cerrahi Girişimler

A- Perkutan Trigeminal Radyofrekans Rizotomi


Bu işlem ağrıya yol açan sinir liflerini tahrip ederken temas duyusunu taşıyan lifleri korur. Sinirin ağrı lifleri radyofrekans yönteminde ısı etkisi, gliserol uygulamasında kimyasal etki, balon yönteminde ise basınç etkisi ile tahrip edilir. Bu uygulamalarda komplikasyon olarak çiğnemede güçsüzlük, yüzde uyuşukluk, göz yaşı ve terlemede değişme, menenjit, şiddetli sızlayıcı ağrı (anestezi dolorosa) görülebilir.

B- Gliserol Enjeksiyonu

Bu yöntem radyofrekans rizotomiye benzer. Trigeminal gangliona iğne ile girilip civarına gliserol verilir. İşlem esnasında ağrı bölgesine özel hassas enjeksiyon yapılamadığından sonuçları öngörmek olası değildir. Başlangıçta hastaların %80 inde rahatlama olurken ilk 5 yıl içerisinde yarısından fazlasında ağrı nükseder.

C- Balon İle Basınç Uygulama

Bu yöntemde trigeminal gangliona girilen iğne içinden geçirilen minik balon içerde şişirilerek gangliona bası oluşturulması esasına dayanır. Yöntemin yeni ve az uygulanmış olması nedeniyle sonuçlar ın değerlendirilmesi şu an için yeterli değildir.

D- Mikrovasküler Dekompressyon (MVD)

Mikrocerrahi ile trigeminal siniri sıkıştıran damar sinirden uzaklaştırılır ve sinir serbestleştirilir. Hastanın rahatlaması uzun sürelidir. Yüzde uyuşukluk oranı daha az olup anestezi dolorosa görülmez. Ciddi sağlık sorunu olmayan 65 yaş altı hastalarda en iyi tedavi seçeneğidir. Olası komplikasyonlar mikropsuz menenjit, ense sertliği, sağırlık, yüz siniri fonksiyonunda bozulma, çift görmeye yol açan göz siniri felci çok nadiren ameliyat sonrası kanama ve ölüm olabilir. MVD sonrası hastaların %75-80 inde tam iyileşme sağlarken nüks oranı %5-15 arasındadır.