KadıköyŞifa TwitterKadıköyŞifa FacebookSanal Tur4442574KadıköyŞifa Fizik Tedavi LaboratuvarlarıKadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi

Omurilik Tümörleri

Omurilik ya da omurga kanalı içinde oluşan tümörler genellikle omuriliği dıştan saran zarların oluşturduğu bölmelere göre isimlendirilirler. Dura zarı bu zarların en dışta ve en kalın olanıdır. Zarların içerisinde kalanlarına intradural dışında olanlara ise ekstradural tümör denir. Tümörlerin büyük çoğunluğu omuriliği, sinir köklerini veya omuriliğin çevresindeki zarları oluşturan hücrelerden kaynaklanır. Omuriliğin ak-gri cevher denen içyapısından kaynaklanan tümörlere intramedüller, omuriliğin dışında fakat duranın altında yerleşmiş olan tümörlere ekstramedüller-intradural tümorler denir. Omurganın ekstradural tümörleri omurilik basısına yol açabilirler. Bu tümörlerin çoğu iyi huyludur kötü huylu omurga tümörlerinin çoğu vücudun başka bir yerindeki kanserin omurgaya yayılımı sonucu ortaya çıkan metastatik tümörlerdir.

Omurilik tümörlerinde ağrı genellikle tümörün bulunduğu yere lokalizedir. Zaman geçtikçe ağrının yanı sıra güçsüzlük, uyuşma, kaslarda sertleşme, yorgunluk ilave olur. İyi huylu tümörlerde belirtilerin süresi tanı öncesi 2 yıla kadar uzanabilirken kötü huylu olanlarda bu süre 1 ay kadardır.