KadıköyŞifa TwitterKadıköyŞifa FacebookSanal Tur4442574KadıköyŞifa Fizik Tedavi LaboratuvarlarıKadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi

Eczacılık

Hasta güvenliğinin en büyük unsurlarından biri olan ilaç yönetimi ‘hasta odaklı hizmet anlayışı’ ile görev yapan eczacı ve ekibiyle sağlanmaktadır. Ekibin temel amacı; hasta tedavisinin en iyi şekilde yürütülmesine yardımcı olmak, yanlış ilaç kullanımını engellemek ve ilaç danışmanlığı hizmeti vermektir.

İlaç yönetimi, kurumun hastalarına sağladığı ilaç tedavilerinin sistemini ve süreçlerini içine alır. Bu da etkin süreç tasarımı ve uygulaması ile tedavi ilaçlarının seçimi, satın alınması, reçetelenmesi / hekim istemi (order), dağıtılması, hazırlanması, uygulanması, yönetimi, dökümantasyonu ve izlenmesinin prensiplerini uygulayan multidisipliner ve koordineli çalışan eczane ekibi tarafından sağlanmaktadır. Bu yönetim sırasında eczacının envanter yönetimi ve işletme prensiplerine dayanarak iyi eczane uygulamaları (good pharmacy practise) ve akılcı ilaç kullanımı kurallarına bağlı olarak çalışması esastır.

Hastanelerimiz bünyesindeki görevli eczacılar kurum içindeki komisyon ve kurullarda görev alarak hekim ve sağlık personeliyle kollektif çalışmaktadır.

Akılcı İlaç Kullanımı

İlaç ancak doğru kullanılırsa etkilidir. Ancak ne yazık ki tüm dünyada ilaçların yaklaşık % 50’si uygunsuz şekilde kullanılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü bu konuda ilk düzenlemeleri 1985 yılında ele almış ve akılcı ilaç kullanımını; “kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, uygun süre ve dozajda, en düşük fiyata ve kolayca sağlayabilmeleri” olarak tanımlamıştır.

Ülkemizde, doğru ilaç kullanımı konusunda farkındalığın oluşturulmasında hekim, eczacı ve bu konuda hizmet veren sektörün “Akılcı İlaç Kullanımı” konusunda toplum bilincini arttırmaya yönelik desteğinin bulunması önemlidir.

Akılcı ilaç kullanımıyla ilgili daha detaylı bilgiye www.akilciilac.gov.tr/index.php adresinden ulaşabilirsiniz.