KadıköyŞifa TwitterKadıköyŞifa FacebookSanal Tur4442574KadıköyŞifa Fizik Tedavi LaboratuvarlarıKadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi

Reflü Merkezi

Gastroözofageal Reflü hastalığı, en basit anlatımı ile; mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasıdır. En sık rastlanılan mide barsak hastalıklarından olan reflü erişkinlerin yaklaşık % 20´sinde görülmektedir. Reflü tedavisinde
4 yöntem
bulunmaktadır. Bu yöntemler reflü´nün evresine ve kökenine göre doktorunuz tarafından belirlenmelidir. Yaşam tarzı değişiklikleri, ilaç tedavisi, cerrahi tedavi ve endoskopik tedavi hastalığın iyileştirilmesini sağlayan yöntemlerdir.

LAPAROSKOPİK CERRAHİ


Reflü, özellikle de mide fıtığıyla birlikte olduğu zaman insanın yaşam kalitesini çok etkiler. Cerrahi tedavi, gastroözofageal reflü hastalığının mekanik kökenini ortadan kaldıran tek tedavi yöntemidir. Gerçek anlamda tedavi sadece cerrahi yöntemle sağlanabilmektedir. 16 yıllık dönemde yapılan prospektif randomize kontrollü çalışmalar, cerrahi tedavilerin % 93´ün üzerinde kesin başarılı olduğunu göstermektedir. Cerrahi tedaviyi tercih eden hastaların %93´ünde hiç bir şikayet belirtilmemiş ve ilaç kullanımına gerek olmamıştır. Cerrahi tedavide başarı oranı cerrahi ekibin bu konudaki deneyim ve uzmanlığıyla doğrudan ilintilidir.

KadıköyŞifa Sağlık Grubu Op. Dr. Levent Eminoğlu ve ekibince oluşturulan reflü merkezi 16. yılında Türkiye'nin en geniş tedavi seçeneği sunan referans merkezi. 16 yılda yurtiçi ve yurtdışından 11.000'den fazla hastaya tanı ve 2.600'nin üzerinde hastaya reflü cerrahisi uygulandı.

Uzun dönemde açık ameliyata göre; deneyimli bir ekip yaptığı sürece, sonuçların daha da iyi olması laparoskopik Nissen tekniğini, kronik reflü tedavisinde “altın standart“ haline getirmiştir. Laparoskopik ameliyat karından yapılan ancak karın kesilmeden, 0.5 ve 1 sm lik küçük noktalardan girilerek yapılan bir tekniktir. 4 adet port (giriş deliği) kullanılarak bu ameliyat için özel üretilmiş cerrahi aletler ile uygulanır.

ENDOSKOPİK SAĞALTIM

Kronik reflünün kalıcı sağıltımında altın standart olan laparoskopik cerrahide yapılan onarımı daha az girişimsel bir yöntem olan endoskopi yolu ile taklit etmek esasına dayanan, “Plicator teknolojisi” Türkiye´de ilk kez KadıköyŞifa Sağlık Grubu Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Levent Eminoğlu tarafından kullanılmaya başlanmıştır.

Süreğen (kronik) reflünün en endişe duyulan sonuçlarından ‘Barrett ösofagus’un sağaltımında (tedavisinde) kullanılan endoskopik bir yöntem olan BARRX, Türkiye’de ilk kez Op. Dr. Levent Eminoğlu tarafından uygulanmaya başlanmıştır.

ROBOTİK REFLÜ CERRAHİSİ

Her ne kadar birçok cerrahi girişim laparoskopik olarak yapılıyor olsa da laparoskopinin bazı teknik özellikleri kısıtlamaları beraberinde getirmektedir. Çıkış noktası bu teknik kısıtlamaları ortadan kaldırmak olan da Vinci robotik cerrahi teknolojisi, cerraha klasik laparosopik cerrahide olmayan 3 boyutlu ve tam yüksek çözünürlükte görüntü altında ameliyat yapma olanağı sağlamaktadır. Gereğinde bu görüntü 10 kat büyütülerek ameliyat bölgesi çok yakın ve ayrıntılı olarak görüntülenmekte ve cerrahi işlemin bu şekilde yürütülmesine olanak vermektedir. KadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi’nde kullanılan Da Vinci robotik sistemin en gelişmiş modeli olan Sİ modelinin geliştirilmiş arayüzü sayesinde cerrahın konsolda yaptığı el hareketleri mükemmel şekilde minik cerrahi aletlere yansımakta, titreme ve uzun ameliyatlarda oluşan yorgunluk etkisi tamamen ortadan kaldırılmaktadır. EndoWrist adı verilen teknoloji sayesinde minik robotik aletler insan bileğinden daha fazla açıda ve yönde hareket edebilmekte ve bu özellik sayesinde özellikle bedenimizin küçük ve dar bölgelerinde çok daha rahat ve kusursuz işlem yapabilmektedir.

Robotik Cerrahide olası kazanımlar; ameliyat sonrası ağrının daha az olması, ameliyat sırasında özellikle kanser cerrahisinde kan kaybının azalması, yine kanser cerrahisinde sinir koruyucu tekniğin daha kusursuz uygulanması, hastanın ameliyat sonrası normal hayatına daha hızlı bir şekilde dönmesinin sağlanmasıdır.

Op. Dr. Levent Eminoğlu ve ekibi, robotik teknoloji ile reflü ameliyatlarını göbekten tek bir giriş noktasından yapmaktadır. Bu hem ameliyat sonrası ağrıyı ve hareket kısıtlılığını çok azaltmakta hem de özellikle kadın hastalarda yara izinin göbek deliği içinde kalması ile bir süre sonra ameliyat izinin tamamen yok olmasını sağlamaktadır.

KadıköyŞifa Reflü Merkezi güncel tıpta var olan ilaç, endoskopik girişim, laparoskopik cerrahi ve robotik cerrahi yöntemlerinin hepsini uygulayabilen Türkiye’nin tek reflü merkezidir.