KadıköyŞifa TwitterKadıköyŞifa FacebookSanal Tur4442574KadıköyŞifa Fizik Tedavi LaboratuvarlarıKadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi

Varis ve Damar Cerrahi Merkezi

Damar Cerrahisi, arter, ven veya lenf olsun bütün damarlarımızın tıbbi ve cerrahi hastalıklarıyla ilgilenen bölümdür. Sadece damar hastalıklarının teşhis ve tedavisinin yapılması yeterli değildir.

Asıl amaç; damar hastalığı gelişmeden korunma yollarını hayatımıza geçirmek veya eğer hastalık geliştiyse, hastalığın olabildiğince yavaş seyretmesini sağlamaktır. Bu noktada koruyucu hekimlik temel misyonumuz olmalıdır. Maalesef diğer ülkelerde de olduğu gibi, belki de daha fazla olmak üzere, ülkemizde de koruyucu hekimlik gerek biz hekimler, gerekse de toplumumuz tarafından göz ardı edilmektedir.

Kalp damarları, şah damarı, bacak atar damarları, varis ve lenf hastalıkları göz önüne alındığında, Türkiye'de etkilenen hasta sayısı 10 ile 15 milyon kişiye ulaşmaktadır. Yani bunun anlamı; çevremizde gördüğümüz her 5 kişiden biri damar hastalığının mağduru durumundadır.

Bu sayılar biz hekimler ve toplumumuz için sadece rakamlardan ibaret olmamalı ve her kesimin elinden geldiğince duyarlılık göstermesi gereken bir sosyal sorumluluk projesi haline getirilmelidir.

Yaşam kalitesini etkileyen, kalıcı hasarlara yol açabilen veya hayatımızı tehdit eden damar hastalıkları konusunda uzman hekimlerce aynı çatı altında günümüz güvenilir ve etkin teknolojilerinin her hastada kişiye özel kombinasyonlarla uygulanmasıyla artık çözümü ve korunma yolları olan bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir.