KadıköyŞifa TwitterKadıköyŞifa FacebookSanal Tur4442574KadıköyŞifa Fizik Tedavi LaboratuvarlarıKadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Endokrinoloji; iç salgı bezlerince yapılan hormonlar, bu bezlerin normal dışı çalışmasına bağlı hastalıklar ve tedavisi ile uğraşan tıp dalıdır. Endokrinoloji "genel dahiliye" anabilim dalına bağlı üst ihtisas alanlarından birisi olup "erişkin" ve "çocuk" endokrinolojisi olmak üzere iki bölüme ayrılır.

"Endokrin" köken olarak yunancada endo (içinde) ve krinein (ayırmak) sözcüklerinden türetilmiş ve literatürde ilk defa 1914 yılında kullanılmış bir sözcüktür. Fizyoloji biliminde "içe salgı yapan" bez ya da organları tanımlamak için kullanılır.

Endokrinolojinin ilgi alanına;

• Hipotalamus Hastalıkları (Diyabetes İnsipidus, Erken Puberte, İştah Merkezi Anormallikleri)
• Ön Hipofiz Hastalıkları (Hipofiz Yetmezliği, Hipofiz Tümörleri, Boş Sella)
• Boy Kısalığı
• Tiroid Hastalıkları (Hipertiroidi, Tiroid Oftalmopatisi, Hipotiroidi, Guatr, Tiroid Nodülleri, Tiroiditler, Tiroid Kanserleri, Tiroid Hormon Rezistansı)
• Nöroendokrin Tümörler (Feokromositoma, Karsinoid Sendrom vb.)
• Over ve Testis Hastalıkları (Kriptorşidizm, Puberte Gecikmesi, Hipogonadizm, İnfertilite, Polikistik Over Sendromu, Hirsutizm vb.)
• Gebelikte Görülen Endokrin Bozukluklar (Gebelik Diyabeti, Gebelik Tirotoksikozu)
• Meme Hastalıkları (Jinekomasti, Galaktore)
• İnfertil Hasta Değerlendirmesi
• Diyabet ve Hipoglisemi
• Obezite ve İnsülin Direnci
• Lipid Metabolizması Hastalıkları
• Metabolik Sendrom
• Doğumsal Metabolik Hastalıklar
• Kalsiyum ve Kemik Metabolizması Hastalıkları (Raşitizm, Hipo ve Hiperparatiroidi, Paratiroid Kanserleri, Paget Hastalığı, Osteoporoz)
• Yaşlanmaya Bağlı Endokrin Hastalıklar ve Biyo-Eşdeğer Hormon Replasman
tedavisi girmektedir.