KadıköyŞifa TwitterKadıköyŞifa FacebookSanal Tur4442574KadıköyŞifa Fizik Tedavi LaboratuvarlarıKadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi

Görüntüleme Merkezi

KadıköyŞifa Sağlık Grubu, Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Bölümü´nde radyoloji uzman doktor ve radyoloji teknikerlerin kontrolünde, ileri teknolojiye sahip cihazlarımızla; tüm direkt radyolojik ve kontrastlı radyolojik tetkikler, digital floroskopi, mammografi, ultrasonografi ve doppler ultrasonografi, spiral bilgisayarlı tomografi ve girişimsel radyoloji işlemleri yapılmaktadır.

Radyolojik işlemler sırasında personel hastaların rahat etmesini sağlamak için maksimum özen gösterilmektedir.

Tanı ve tedavi için önem taşıyan bu tetkiklerin sonuçların doğru olması için, kullanılan cihazların teknolojisi ve sürekli olarak servis kontrolünde çalıştırılması uygundur. Bu tetkiklerden elde edilen sonuçların  güvenirliğini en artırmaktadır..

Hastanemizde  Radyoloji departmanında 7 gün 24 saat hizmet verilmektedir.

Direkt Radyolojik İncelemeler

Birimimizde tüm direkt radyolojik tetkikler yapılmaktadır. Bu incelemelerin tümü deneyimli radyoloji teknisyenleri tarafından yapılmaktadır. İncelemeler radyoloji uzmanı kontrolünde yapılmaktadır. İncelemeler acil tıbbi durumlarda anında raporlanmakta ya da klinisyen hekim derhal bilgilendirilmektedir. Rutin incelemelerin tümü uzman radyologlar tarafından raporlanmaktadır.

Hastanemizde direkt radyolojik incelemeler radyoloji departmanında, özelliklerine göre birimimizde bulunan digital veya konvansiyonel röntgen sistemleri ile yapılmaktadır. Ayrıca direk radyolojik incelemeler gerekli durumlarda Portable radyografi cihazlarımızla, ameliyathanede ise C-kollu  skopi  cihazımızla da yapılabilmektedir.

Kontrastlı (İndirekt) Radyolojik İncelemeler

Bu grupta yer alan incelemelerin tümü birimimizde yer alan digital x-ray departmanında ve bizzat uzman radyologlarımız gözetiminde radyoloji teknisyenleri tarafından yapılmaktadır. Her inceleme öncesinde hastalarımızla görüşülerek işlem ile ilgili olarak detaylı bilgilendirilmektedir.

İncelemeler tetkiki yapan uzman Radyolog tarafından rapor edilmekte, acil ya da beklenmeyen bir bulgu ile karşılaşıldığında hastamızın klinisyen hekimi ile doğrudan temas kurularak bilgi verilmektedir.

Mammografi İncelemeleri

Mamografi meme dokusu hastalıklarının tanısında kullanılan özel bir incelemedir.  Tarama amaçlı olarak, klinik bulgusu olan hastalarda, meme hastalığının takibi amacıyla kullanılmaktadır. kontrol  incelemesi radyoloji uzmanının aktif kontrolün altında radyoloji teknisyenleri tarafından yapılmakta incelemelerin tümü aynı gün radyoloji uzmanları tarafından değerlendirilip, raporlandırılmaktadır.

Cihazların ileri teknolojiye sahip olması, hastaya yapılan kompresyonu ve hastanın aldığı dozu minimuma indirgemektedir.

Bilgisayarlı Tomografi (BT)

BT insan vücüdunun herhangi bir bölümünün kesitsel olarak incelenmesi yöntemidir.  Bölümümüzde bulunan Spiral BT cihazı ile tüm  vücut kesitsel olarak incelenebilmektedir.
Her incelemeden önce hastalarımız yapılacak tetkik konusunda bilgilendirilmekte ve önceden yapılacak hazırlıklar detaylı olarak anlatılmaktadır.

BT incelemesi radyoloji teknisyenleri tarafından yapılmakta olup, Radyoloji uzmanları tarafından aktif olarak inceleme sırasınca kontrol edilmektedir..

Tüm incelemeler  radyoloji uzmanları tarafından en kısa zamanda raporlanmakta olup gerekli olduğu taktirde incelemeyi isteyen doktor ile temasa geçilmektedir.

Ultrasonografi / Renkli Doppler ultrasonografi

Bölümümüzde  Renkli doppler yapabilen iler teknolojiye sahip ultrasonografi (US) cihazı ile tanısal ya da girişimsel tüm uygulamalar deneyimli Radyologlar tarafından bizzat yapılmakta ve raporlandırılmaktadır.

Tüm batın, tiroid, toraks, bebeklerde kalça ve beyin gibi tüm US incelemeleri bölümümüzde yapılabilmektedir. Non-invasive bir tetkik yöntemi olan US´nin tıpta geniş bir uygulama şansı kazanmış olması bu tetkik yönteminden yararlanma alanlarını da arttırmış bulunmaktadır.

Doppler ile ektremite damarları, boyun damarları, batın damarlarındaki patolojiler incelenebilmektedir. US ile saptanan lezyonların damarlanması hakkında bilgi edinilebilmektedir.

Kemik Dansitometri

Bölümümüzde kemik yoğunluğunun ölçülmesinde, çağımız hastalığı  osteoporoz tanısında kullanılan dansitometre cihazı bulunmaktadır.

Girişimsel Tetkikler

Değişik görüntüleme tetkikleri eşliğinde (BT,US) hastanemizde girişimsel tanı incelemeleri yapılabilmektedir.