KadıköyŞifa TwitterKadıköyŞifa FacebookSanal Tur4442574KadıköyŞifa Fizik Tedavi LaboratuvarlarıKadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi

KADIKÖYŞİFA SAĞLIK GRUBU | HABERLER

Omurga Merkezi

Sadece bel ağrıları dünyada hastaların hekimlere ikinci en sık başvurma nedenidir. Hesaplamalara göre bir toplumu oluşturan bireylerin %90’ı tüm yaşamları boyunca kendilerini en azından birkaç gün süreyle çalışma yaşamından alıkoyacak şiddetle bel ağrısı çekerler. Bel ağrısı yakınmasına omurganın göğüs ve boyun bölgesiyle ilgili yakınmalar da eklendiğinde omurga kaynaklı ağrıların hastaların en sık hekime başvuru nedeni olduğu kolaylıkla görülmektedir. Bu kadar sık görülen omurga kaynaklı yakınmalar ve omurga hastalıkları, hastalara verdiği zarar ve ızdırabın yanısıra işgücü kayıplarının da en büyük nedenidir. Geçici işgücü kayıpları dışında, kronikleşen durumlarda, hastalar kalıcı işgücü kaybına uğrayabilmektedir.

Omurga kaynaklı hastalıkların tanı ve tedavisiyle birden çok tıp disiplini ilgilenmektedir. Nöroşirürji, nöroloji, fizik tedavi, ortopedi ve travmatoloji, radyoloji gibi ilgili tıp dallarının herbirinin omurga kaynaklı hastalıklara değişik yaklaşımları, tedavileri ve katkıları sözkonusudur. Ancak burada en büyük sorun; hastaların sonuç alana dek hekim hekim gezmeleri ve ilgili tıp dallarının birlikte hareket edemememeleridir. Bu sorunları aşabilmek için son 15 yıl içinde dünyadaki yeni eğilim omurga merkezleri oluşturulmasıdır. Omurga merkezleri bağımsız omurga hastaneleri biçiminde organize edilebildiği gibi, varolan bir hastane içinde de kurulabilmektedir.

Dünyada omurga hastalıklarında bir diğer önemli yeni gelişme de minimal invaziv cerrahi girişimlerinin uygulanmaya başlanmasıdır. Minimal invaziv cerrahide amaç; ameliyat sırasında hastanın vücudunda minimal harabiyet yaratmak, kesinin ve çalışma alanının küçük olması, ameliyat süresinin kısalması ve ameliyat sonrası günlük yaşamına en kısa sürede dönmesidir. Bu amaçla omurga cerrahisinde minimal invaziv cerrahi konsepti temelinde en büyük yeniliklerden birisi endoskopik disk cerrahisi ve robotik cerrahi yöntemleridir. Endoskopik disk cerrahisi tıpkı diz ameliyatlarında olduğu gibi hastada kesi yapmadan endoskopik yolla ameliyatın kapalı yöntemle gerçekleştirilmesidir. Bir diğer yenilik de özellikle bel ameliyatlarında halk arasında platin takılması olarak tabit edilen ameliyatların büyük bölümünün, bütün omurga açılmadan ciltte yapılan küçük kesiler aracılığıyla gerçekleştirilmesidir.

KadıköyŞifa Sağlık Grubu Ataşehir’de açtığı yeni hastanesinde tüm bu özellikleri bünyesinde barıdıran Omurga Merkezi’ni hizmete sundu.

Omurga Merkezlerinin en önemli özellikleri şöyle sıralanabilir:

1. Omurga kaynaklı herhangi sorun nedeniyle başvuran hastalar tanı ya da tedavi amaçlı başka bir merkeze gönderilmeksizin tüm hizmetler tek bir merkez içinde verilecektir.

2. Tüm tanı ve tedavi hizmetleri multidisipliner anlayışla yani nöroşirürji, ortopedi, nöroloji, fizik tedavi ve radyoloji dallarının işbirliğiyle verilecektir. Hastalar hangi hekim tarafından görülürse görülsün tüm hekimlerin katıldığı konsey tarafından değerlendirilerek tanıya varılıp tedaviye geçilecektir.

3. Bu amaçlarla merkez bünyesi içinde kurulan sistemle hastaların tüm bilgileri elektronik olarak takip edilecektir.

4. Endoskopik cerrahi ve robotik cerrahi uygulamaları rutin hizmetler arasında verilecektir.

5. Tüm bu amaçlarla hekim, teknisyen ve hemşire kadrolarının sürekli eğitimine yönelik anlaşmalar yapılmış ve merkez açılmadan önce tüm kadrolar eğitim almıştır ve bu eğitim sürekli devam edecektir.

6. Eğitimin yanısıra uluslararası telekonferans yöntemiyle özellikle problemli hastalar ya da arzu eden hastalar konsülte edilecek, tanı ve tedavi açısından değerlendirilecektir.

7. Fizik tedavi ve fizyoterapi alanında özellikle bel ve boyun problemli hastaların gövde kaslarını güçlendirmeye yönelik henüz ülkemizde kullanılmayan yeni teknoloji ekipman ve ayrıca değişik enjeksiyon tedavileri hizmete sunulmaktadır.