CHECK-UP NEDİR?

Check-up kelime anlamıyla, “genel sağlık kontrolü”, her bireyin kendi sağlığı ile ilgili risklerden zamanında haberdar olabilmesi ve bunlara karşı erken önlem alınabilmesi amacıyla, belirli aralıklarla yapılması gerekli muayene ve tetkiklerdir.

Günümüzde tüm dünyada, “koruyucu sağlık hizmeti” dediğimiz, “hastalık ortaya çıkmadan gerekli tedbirlerin alınması ve bu sayede bireyin sağlıklı kalması” yaklaşımı büyük önem kazanmıştır.

Check-up, erken tanı ve teşhis bakımından, son derece önemli ve ertelenmemesi gereken bir sağlık tarama yöntemidir. Bu açıdan, hastalık ortaya çıktıktan sonra oluşabilecek maddi ve manevi kayıplar düşünüldüğünde, yılda bir kez, bir saatlik süreyi kendi sağlığımız için çok görmemeliyiz. Sağlığımız için ayırdığımız bu bir saatlik sürenin ileri dönemlerde, sağlığımıza yapacağı katkı oldukça tatminkâr olacaktır.

Kanser, koroner kalp hastalığı, hipertansiyon, diyabet gibi gelişimini sinsi bir biçimde sürdüren, belirti verdiklerinde ise genellikle birden fazla organı ilgilendiren hasarları, henüz belirtiler ortaya çıkmadan önce oluşturan hastalıklarla baş etmenin yolu da bu hastalıklardan önceden haberdar olmaktan geçer.

Rutin bir kontrol (Check-up) sırasında elde edilecek bir ipucu sayesinde bu gibi tehlikeli, varlığını belli etmeden ilerleyen ve sürdüren hastalıkları teşhis etmek mümkün olabilir. Erken teşhisin başarılı bir tedavinin en önemli unsur olduğu unutulmamalıdır.

Check-Up Ücretli Paketlerimiz

Check-Up Ücretli 40 Yaş Altı Erkek

 • CHECK-UP DR. MUAYENE
 • AKCİĞER GRAFİSİ
 • EKG
 • TÜM BATIN USG
 • AÇLIK KAN ŞEKERİ
 • TOTAL KOLESTEROL
 • HDL
 • LDL
 • AST (SGOT)
 • ALT (SGPT)
 • ÜRE
 • KREATİNİN
 • TAM KAN SAYIMI
 • SEDİMANTASYON
 • TAM İDRAR ANALİZİ
 • ÜRİK ASİT
 • TRİGLİSERİD
 • TSH
 • Hbs-AG
 • Anti-Hbs
 • GAİTADA GİZLİ KAN
 • INSULIN

Check-Up Ücretli 40 Yaş Altı Kadın

 • CHECK-UP DR. MUAYENE
 • USG JİNEKOLOJİK MUAYENE
 • SMEAR ALINMASI
 • SERVİKAL VEYA VAJİNAL SİTOLOJİ
 • AKCİĞER GRAFİSİ
 • EKG
 • TÜM BATIN USG
 • AÇLIK KAN ŞEKERİ
 • TOTAL KOLESTEROL
 • HDL
 • LDL
 • AST (SGOT)
 • ALT (SGPT)
 • ÜRE
 • KREATİNİN
 • TAM KAN SAYIMI
 • SEDİMANTASYON
 • TAM İDRAR ANALİZİ
 • ÜRİK ASİT
 • TRİGLİSERİD
 • TSH
 • Hbs-AG
 • Anti-Hbs
 • GAİTADA GİZLİ KAN
 • INSULIN

Check-Up Ücretli 40 Yaş Üzeri Erkek

 • CHECK-UP DR. MUAYENE
 • ÜROLOJİ MUAYENE
 • EKG
 • AKCİĞER GRAFİSİ
 • TÜM BATIN USG
 • AÇLIK KAN ŞEKERİ
 • KREATİNİN
 • ÜRİK ASİT
 • TOTAL KOLESTEROL
 • HDL
 • LDL
 • TRİGLİSERİD
 • AST (SGOT)
 • ALT (SGPT)
 • PSA
 • SERBEST PSA
 • TSH
 • SEDİMANTASYON
 • TAM KAN SAYIMI
 • TAM İDRAR ANALİZİ
 • Hbs-AG
 • Anti-Hbs
 • GAİTADA GİZLİ KAN
 • INSULIN
 • POTASYUM (KAN)
 • SODYUM (KAN)
 • KALSIYUM (KAN)
 • BUN (ÜRE N)
 • VITAMIN D
 • VIT B12

Check-Up Ücretli 40 Yaş Üzeri Kadın

 • CHECK-UP DR. MUAYENE
 • USG JİNEKOLOJİK MUAYENE
 • EKG
 • AKCİĞER GRAFİSİ TEK YÖN
 • MAMOGRAFİ BİLATERAL
 • MEME USG BİLATERAL
 • TÜM BATIN USG
 • AÇLIK KAN ŞEKERİ
 • KREATİNİN
 • ÜRİK ASİT
 • TOTAL KOLESTEROL
 • HDL
 • LDL
 • TRİGLİSERİD
 • AST (SGOT)
 • ALT (SGPT)
 • TSH
 • SEDİMANTASYON
 • TAM KAN SAYIMI
 • TAM İDRAR ANALİZİ
 • GAİTADA GİZLİ KAN
 • SMEAR ALINMASI
 • SERVİKAL VEYA VAJİNAL SİTOLOJİ
 • INSULIN
 • POTASYUM (KAN)
 • SODYUM (KAN)
 • KALSIYUM (KAN)
 • BUN (ÜRE N)
 • VITAMIN D
 • VIT B12
 • HBS AG
 • ANTI HBS

Check-Up Ücretli Kardiyoloji Kontrol Paketi

 • KARDIYOLOJI DOKTOR MUAYENE
 • EKG
 • EFOR TESTİ(TREADMİL)
 • EKOKARDİYOGRAFİ
 • AKCİĞER GRAFİSİ TEK YÖN
 • AÇLIK KAN ŞEKERİ
 • TOTAL KOLESTEROL
 • HDL
 • LDL
 • TRİGLİSERİD
 • KREATİNİN
 • ÜRİK ASİT
 • TSH
 • AST (SGOT)
 • ALT (SGPT)
 • TAM KAN SAYIMI
 • SEDİMANTASYON
 • TAM İDRAR ANALİZİ
 • INSULIN
 • BUN (ÜRE N)

Check-Up Ücretli Menopoz Dönemi Tarama Paketi

 • CHECK-UP DR. MUAYENE
 • USG JİNEKOLOJİK MUAYENE
 • SMEAR ALINMASI
 • SERVİKAL VEYA VAJİNAL SİTOLOJİ
 • NT VERTEBRAL ÇALIŞMA(AP+LATERAL)
 • NT FEMUR PROKSIMALI ÇALIŞMASI (HIP)
 • MAMOGRAFİ BİLATERAL
 • MEME USG
 • TÜM BATIN USG
 • FSH
 • ESTRADİOL
 • TAM KAN SAYIMI
 • SEDİMENTASYON HIZI
 • KALSIYUM (KAN)
 • AÇLIK KAN ŞEKERİ
 • TOTAL KOLESTEROL
 • HDL
 • LDL
 • INSULIN
 • POTASYUM (KAN)
 • SODYUM (KAN)
 • FOSFOR
 • AST (SGOT)
 • ALT (SGPT)
 • ALKALEN FOSFATAZ
 • KREATİNİN
 • TSH
 • TAM İDRAR ANALİZİ
 • GAİTADA GİZLİ KAN
 • BUN (ÜRE N)

Check-Up Ücretli Hepatit A-B-C Kontrol Paketi

 • INFEKSIYON MUAYENE veya CHECK-UP DR.MUAYENE
 • ANTI HAV IGG
 • ANTI-HCV
 • HBS AG
 • ANTI HBS
 • AST (SGOT)
 • ALT (SGPT)

Check-Up Ücretli Prostat Tanılama Paketi

 • ÜROLOJI MUAYENE
 • ÜROFLOWMETRİ
 • URINER SISTEM ULTRASONOGRAFİSİ
 • PSA (PROSTAT SPESIFIK ANTIJEN)
 • TAM İDRAR ANALIZI
 • KREATININ (KAN)
 • BUN (ÜRE N)

Check-Up Ücretli Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Paketi

 • INFEKSIYON MUAYENE veya ÜROLOJİ MUAYENE
 • ANTI HIV 1/2 ELİSA
 • ANTI-HCV
 • HBS AG
 • ANTI HBS
 • VDRL

Check-Up Ücretli Çocuk Kardiyoloji Kontrol Paketi

 • ÇOCUK KARDİYOLOJİ MUAYENE
 • EKG
 • EKO (DOPLER+RENKLİ+M MODE+B MODE) (ÇOCUK)
 • TAM KAN SAYIMI
 • TOTAL KOLESTEROL
 • TRİGLİSERİD
 • TOTAL LİPİD
 • HDL
 • LDL

Check-Up Ücretli 5-15 Yaş Çocuk Kontrol Paketi

 • ÇOCUK DOKTOR MUAYENE
 • GÖZ MUAYENE
 • DİŞ HEKİMİ MUAYENESİ
 • KBB MUAYENE
 • ODİO+TİMPANOMETRİ
 • TAM KAN SAYIMI
 • TOTAL KOLESTEROL
 • VLDL-KOLESTEROL
 • TRİGLİSERİD
 • TOTAL LİPİD
 • SERBEST T4
 • TSH
 • TAM İDRAR ANALİZİ
 • İDRAR KÜLTÜRÜ

Check-Up Ücretli Sağlıklı Adolesan Takibi

 • ÇOCUK DOKTOR MUAYENE
 • KADIN HASTALIKLARI MUAYENE (KIZ ÇOCUKLARDA)
 • ÜROLOJİ MUAYENE (ERKEK ÇOCUKLARDA)
 • GÖZ MUAYENE
 • TAM KAN SAYIMI
 • FERRITIN
 • TAM İDRAR ANALİZİ
 • TOTAL KOLESTEROL
 • HDL
 • TRİGLİSERİD

Check-Up Ücretli Kanser Tarama Kadın Paketi

 • TAM KAN SAYIMI
 • PERİFERİK YAYMA
 • TİROİD USG
 • TÜM BATIN USG
 • GENEL CERRAHİ MUAYENE
 • CA 19-9
 • CEA
 • AFP
 • BETA HCG (TİTRASYON)
 • AKCİĞER GRAFİSİ
 • GAİTADA GİZLİ KAN
 • TAM İDRAR TAHLİLİ
 • CA 72-4
 • KALSİTONİN
 • TSH
 • AMİLAZ
 • CA 125
 • CA 15-3
 • KD MUAYENE
 • SMAER ALINMASI
 • MAMOGRAFİ
 • MEME USG

Check-Up Ücretli Kanser Tarama Erkek Paketi

 • TAM KAN SAYIMI
 • PERİFERİK YAYMA
 • TİROİD USG
 • TÜM BATIN USG
 • GENEL CERRAHİ MUAYENE
 • CA 19-9
 • CEA
 • AFP
 • BETA HCG (TİTRASYON)
 • AKCİĞER GRAFİSİ
 • GAİTADA GİZLİ KAN
 • TAM İDRAR TAHLİLİ
 • CA 72-4
 • KALSİTONİN
 • TSH
 • AMİLAZ
 • PSA
 • F.PSA
 • ÜROLOJİ MUAYENE

Check-Up Ücretli İleri Önleyici Tıp Uygulamaları

 • GIDA DUYARLILIĞI TESTİ (INTOLERANS)
 • Gıda duyarlılığındaki temel problem, bazı gıdaların vücudumuza zarar vermesi ve neredeyse bir ömür boyu fark edilememesidir. Bu kan testiyle hekim, bünyeye dokunan duyarlı olunan besinleri her hasta için özel olarak tespit edebilir. Burada 270 farklı Gıda ve Katkı maddesi, detaylı analizle tek tek incelenir ve bulgular her hastanın kişisel “Gıda Bağışıklık Profilini” oluşturacak şekilde değerlendirilir.
Özel sigortaların check-up anlaşmaları hakkında Sağlık İzleme Merkezlerimizden bilgi alabilirsiniz.
Check-Up paket fiyatları, randevu ve bilgi için aşağıdaki formu doldurabilir ya da 444 2 574 numaralı telefonumuzdan;

Kadıköy için: 4444 - 5012
Ataşehir için: 5809 dahili numaralarımızı arayabilirsiniz.

Adınız Soyadınız
Yaşınız
Cinsiyetiniz
İletişim Numarası
E-Posta Adresiniz
Güvenlik Kodu